Usvojen budžet Općine Donji Vakuf za 2020.godinu, cijene komunalnih usluga ostaju iste

0
612

U zgradi Općine Donji Vakuf danas je održana 27.,ujedno i posljednja sjednica Općinskog vijeća u 2019.godini.

Prisutno su bili svi vijećnici, koji su jednoglasno usvojili zapisnik sa prethodne sjednice i predloženi dnevni red.

Prijedlog programa rada Općinskog vijeća Donji Vakuf za 2020.godinu dobio je potrebnu većinu vijećnika koji su glasali za ovaj prijedlog sa 16 za i 4 suzdržana.

Za prijedlog budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu u ukupnom iznosu o 6.490.000 KM vijećnici su glasali sa 11 ZA, 6 PROTIV i 4 SUZDRŽANA.

Prije glasanja o dostavljenom prijedlogu Budžeta, vijećnici su se izjašnjavali o dostavljenim amandmanima SDP-a (14), koji nisu dobili potrebnu većinu vijećnika jer je njih 10 bilo za, a 11 vijećnika bili su suzdržani.

Usvojena je i Odluka o izvršenju budžeta Općine Donji Vakuf za 2020.godinu.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili Odluku o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade, te Rješenje o uspostavi prava služnosti.

Općinski vijećnici su prihvatili i ostavku Elvedina Hamzakadića, predsjednika Komisije za žalbe općine Donji Vakuf.

Jednoglasno su prihvatili i primili k znanju Informaciju o stanju vodovoda u mjesnim zajednicama.

Ipak, burno je bilo na samom kraju 27.sjednice Općinskog vijeća, zbog izjašnjavanja o cjenovniku komunalnih usluga JKP Gradina Donji Vakuf.

Naime, JKP Gradina je dostavila prijedlog zaključka po pitanju ugradnje vodomjera svim korisnicima usluga vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda koje pruža JKP Gradina d.o.o. na području gradskog vodovoda i vodovoda Prusac – Guvna, kojim bi, najkasnije do 30.06.2020.godine JKP Gradina bila dužna okončati proces ugradnje vodomjera svim privrednim subjektima na području gradskog vodovoda i vodovoda Prusac-Guvna.

Po pitanju ugradnje vodomjera korisnicima – fizičkim licima, JKP Gradina Donji Vakuf dužna je izraditi plan ugradnje vodomjera po ulicama ili naseljima najkasnije do 30.06.2020.godine, te isti podnijeti na usvajanje Općinskom vijeću. Ovaj Zaključak dostavljen o strane preduzeća „Gradina“ nije dobio potrebnu većinu, jer je 10 vijećnika bilo za a 10 suzdržanih.

„Gradina“ je izradila i jedinstveni, objedinjeni cjenovnik usluga (vodovod,kanalizacija i odvoz smeća), prema kojem nema povećanja usluga ni fizičkim licima ni privrednim subjektima, koji je podržan od strane 17 općinskih vijećnika, dok su 3 bila suzdržana.

Audio snimak sjednice Općinskog vijeća biće emitovan u programu Radija Donji Vakuf, a o tačnom terminu, javnost će biti blagovremeno obaviještena.