Uspjeh donjovakufskih osnovaca na kraju prvog polugodišta

0
35

Na kraju prvog polugodišta školske 2016. / 2017. godine u OŠ“Hasan Kjafija Pruščak“ ukupni uspjeh učenika ocjenjen je sa 3,92. Od 206 osnovaca, njih 53 imaju odličan uspjeh,37 vrlodobar,29 dobar,tri učenika ocjenjena sa ocjenom dovoljan,8 učenika ima neodovoljnu ocjenu a jedan učenik je ostao neocjenjen. Opisno ocjenjenjivanje obuhvata učenike I, II i III razreda i ova odjeljenja ne ulaze u prosječnu ocjenu na kraju prvog polugodišta. Po pitanju vladanja 206 osnovaca OŠ“Hasan Kjafija Pruščak“ ima primjerno vladanje a 8 vrlodobro.

Uspjeh učenika Prve OŠ Donji Vakuf na kraju prvog polugodišta iskazan je ocjenom 3,45. Od 569 učenika obuhvaćenim brojčanim ocjenjivanjem 170 je odličnih,151 vrlodobar, 118 dobrih,  dovoljnih 16, dok 111 osnovaca ima nedovoljnu uspjeh. Primjerno vladanje ima 790 učenika Prve OŠ Donji Vakuf, 61 vrlodobar, 8 dobro, 2 zadovoljava dok jedan učenik ima loše vladanje. 

Od ukupno 69 učenika Četvrte OŠ Torlakovac koji su ušli u sistem brojčanog ocjenjivanja 22 osnovca imaju odličan uspjeh, 16 vrlodobar, 16 dobar i 7 dovoljan uspjeh. Srednja ocjena uspjeha u ovoj školi iznosi 3,53. Na kraju prvog polugodišta  školske 2016. / 2017. godine u Četvrtoj OŠ 8 učenika ima nedovoljan uspjeh. Po pitanju vladanja, učenici ove škoslke ustanove zabilježili su primjerno vladanje, osim 7 učenika koji imaju vrlodobro vladanje i jedan učenik sa lošim vladanjem.

Na kraju prvog polugodišta školske 2016. / 2017. godine u Trećoj OŠ Oborci od 131 učenika, njih 40 imaju odličan uspjeh,45 vrlodobar, 36 uspjeh dobar i 10 učenika  neodovoljnu ocjenu. Opisnim ocjenjenjivanjem obuhvaćeno  je 58 učenika I, II i III razreda . Srednja ocjena uspjeha u ovoj školi iznosi 3,79. Po pitanju vladanja svi učenici Treće OŠ Oborci imaju primjerno vladanje, osim jednog učenika koji ima vrlodobro vladanje.