Uskoro početak rekonstrukcije tunela Barevo III, na dionici Crna Rijeka-Jajce

0
55

 

Javno preduzeće ceste Federacije raspisalo je javni poziv za izvođača radova na na rekonstrukciji tunela Barevo III (T16-006-29), L=38m i cesti M16, dionica Crna Rijeka-Jajce Jug, u dužini od 16+077 km, saznaje Akta.ba.

Procijenjena vrijednost javne nabavke je 1.333.333,33 KM bez uključenog PDV-a.

Rok za izvođenje radova je 120 kalendarskih dana od početka radova ili od dana uvođenja izvođača u posao, a prema dinamici koja je utvrđena tenderskom dokumentacijom.

Vrijeme do kada se primaju ponude je 8.4.2020. godine.

Izvor: Jajce.online