USAID osigurao novih 4,8 miliona dolara pomoći BiH za borbu protiv koronavirusa

0
18

Direktorica Američke agencije za međunarodni razvoj u BiH, Nancy J. Eslick, potpisala je ugovor sa predstavnicom UNICEF-a Rownak Khan, a ceremoniji su svjedočili američki ambasador Eric Nelson i rezidentna koordinatorica UN-a Ingrid Macdonald.

Ceremonija je održana jutros u Sarajevu, a novi dvogodišnji program “Jačanje socijalne i zdravstvene zaštite kao odgovor na pandemiju COVID 19 u Bosni i Hercegovini” bavit će se njenim razornim učinkom na građane BiH, posebno socioekonomskim uticajima. Koronavirus je dramatično usporio planirani ekonomski rast, odražavajući se na dohodak i priode mnogih u BiH, ali i obrazovanje djece, sprečavajući ih da nauče potrebne vještine.

Ujedinjene nacije ističu potrebu za rješavanjem utjecaja koronavirusa na ekonomiju te društvo u cjelini. Kao implementator ovog projekta, UNICEF će poticati socijalno poduzetništvo, pružati podršku naporima vlasti BiH na vakcinisanju građana, te drugim zdravstvenim službama u vraćanju ljudi na posao i uklanjanju promlema u obrazovanju koji su nesrazmjerno pogodili ugrožene učenike. Aktivnosti u vezi sa vakcinacijom uključuju poboljšanje tzv. hladnog lanca, elektronski sistem praćenja imunizacije i komunikaciju o riziku, te obuku zdravstvenih radnika. UN također smatra da bi pored ozbiljnih zdravstvenih rizika, izostanak vakcinacije mogao dovesti do smanjenja produktivnosti i potrošnje, negativno se odraziti na poslovanje firmi te stvoriti trajne finansijske štete.

“Ovo će pomoći da BiH pokrene aktivnosti u borbi protiv posljedica pandemije. Važno je podržati povratak ljudi na posao, u okruženje koje garantira da će ostati zdravi, te omogućiti studentima da nastave učiti vještine potrebne za uspješnu karijeru nakon završetka studija. Dugoročna, robusna, otvorena ekonomija ključna je za put BiH ka samodovoljnosti”, rekao je američki ambasador Eric Nelson.

“Pandemija koronavirusa rezultirala je finansijskom ranjivošću djece i porodica, a ugrožene skupine građana su više pogođene od prosječne populacije. Ovo se posebice odnosi na one kojima prijeti ekstremno siromaštvo te mlade na tržištu rada. Kroz oktivnosti ovog projekta, UNICEF i USAID podržavat će rješenja utemeljena na činjenicama o najranjivijoj populaciji te se zalagati za njihovu sistemsku integraciju u politike, strategije i programe”, naglasila je Rownak Khan, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Pored ovih novih sredstava, Sjedinjene Američke Države osigurale su finansijsku pomoć za borbu protiv koronavirusa u Bosni i Hercegovini u iznosu od 2,2 miliona dolara, uključujući 1,5 miliona dolara za UNICEF. Globalno, USAID je osigurao milijarde dolara za borbu protiv koronavirusa u više od 120 zemalja.

klix.ba