Upis prvačića i polazak u školu: Djeci trebaju podrška i motivacija, pripremajte ih kroz igru

0
302

Upis djece dorasle za pohađanje osnovne škole je pred nama. Za te male, a velike ljude i njihove roditelje upis u školu je veoma značajan, ali i stresan događaj, ističe Ahmed Kapetan profesor pedagogije.

Činjenica da je sav taj događaj i dan,  ispunjen različitim pregledima, ispitivanjima, susretima sa poznatim i nepoznatima mjestima i osobama, sama za sebe je dovoljna da u značajnoj mjeri utiče na dijete.

Imajući u vidu kazano, i roditelji imaju mogućnost da svojim postupcima barem djelimično utiču na sveukupni doživljaj djeteta i time smanje stres i sam čin upisa učine ugodnijim za dijete. Najprije se potrudite da školu i sve ono što škola sa sobom nosi, djetetu predstavite kao još jedan i novi izazov za koji je spremno i s kojim može da se nosi. Ohrabrite ga da i čin upisa doživi na isti način, da se potrudi i nikako ga nemojte plašiti školom, obavezama koje ga čekaju ili osobama koje rade u istoj.

Nemojte opteretiti sebe ili dijete time da li je Vaše dijete naučilo i da li zna sva ili samo neka slova, da li je naučilo da sabire ili oduzima i slično. Testiranje prilikom upisa ima za cilj dobiti što više informacija o djetetu, pri čemu se ne očekuje i nije obavezno da dijete zna da čita i piše. Vi imate mogućnost i Vaša obaveza je da radite na razvijanju sposobnosti i vještina prvenstveno kroz igru i provođenje vremena zajedno sa djetetom, ali i u društvu sa vršnjacima i drugom djecom.

Po okončanju upisa, pokažite da Vam je trud koji je uložilo važan i pohvalite ga za ono što je postiglo.

Početak školovanja je za dijete jedno od najznačajnijih razdoblja u njegovom životu. Od tog trenutka će se pred njega iz dana u dan postavljati sve brojniji zadaci i zahtjevi. Dijete će upoznavati mnogo novih osoba-vršnjaka i odraslih, brzo će širiti svoja znanja o svijetu i sebi samom. Dijete će u školi naći brojne prilike za provjeru svojih sposobnosti  i njihovo razvijanje. Naša je zajednička  obaveza, roditelja i škole omogućiti mu svestrani razvoj, stvaranje pozitivne slike o sebi, izgradnju povjerenja u sebe i svoje mogućnosti, kao i povjerenja u ljude.

Do početka nastave, preostalo vrijeme iskoristite da dodatno pripremite Vaše dijete za školske izazove. Nemojte ih ispuniti učenjem čitanja i pisanja – to prepustite školi. Provjerite da li ste osigurali neke preduslove, koji će djetetu olakšati snalaženje u školi:

  • tokom ljeta prošetajte povremeno s djetetom putem do škole i ukazujte na sigurno ponašanje u saobraćaju;
  • zajedno s djetetom uredite njegov radni kutak; navikavajte ga da se samo brine o njegovoj urednosti;
  • privikavajte dijete na pravilan ritam dana (ustajanje i lijeganje u približno isto vrijeme, spavanje noću 9 – 10 sati);
  • upućujte dijete na pravilno držanje tijela prilikom sjedenja i pri nošenju školske torbe;
  • potičite dijete na druženje i igru s drugom djecom;
  • potičite dijete na igre spretnosti, snalažljivosti i orijentacije: razvijajte pojmove lijevo – desno, gore – dolje, unutra – van;
  • upućujte dijete na redovno održavanje lične higijene, samostalno odijevanje i obuvanje;
  • razgovarajte s djetetom što više, odgovarajte na njegova pitanja i podržavajte njegovu znatiželju za novim spoznajama.

Prvi dan nastave osigurajte dovoljno slobodnog vremena kako biste bili uz svoje dijete, pomogli mu u snalaženju u novoj sredini i zajedno s njim podijelili radost i ponos zbog polaska u školu.

Naposljetku,  iskreno se nadam da će u školi Vama i Vašem djetetu prijateljstvo, dobrota, ljubav i druženje biti barem jednako važni kao pisanje, računanje i ocjene.