Od ukupnih troškova za zaštitu okoliša, 16,4 posto je utrošeno na investicije u zaštitu okoliša dok je 83,6 posto utrošeno na usluge zaštite okoliša.

Većina troškova odnosila se na upravljanje otpadom (62,1 posto), na zaštitu zraka (12,5 posto), zatim slijedi upravljanje otpadnim vodama (12 posto) i zaštita biološke raznolikosti (5,8 posto).

Ukupno ostvarene investicije za zaštitu okoliša u 2021. godini iznosile su 32.649.726 KM. Od ukupno ostvarenih investicija u zaštitu okoliša, 67,5 posto ostvareno je kao investicije na kraju proizvodnog procesa, a preostalih 32,5 posto su bile investicije u integrirane tehnologije, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Ukupni tekući troškovi za zaštitu okoliša iznosili su 166.443.893 KM. Od ukupnih tekućih troškova, 67,5 posto se odnosilo na interne tekuće troškove, preostalih 32,5 posto na eksterne tekuće troškove.

Troškovi za zaštitu okoliša (EPE) definiraju se kao iznos novca potrošen na aktivnosti direktno usmjerene na sprječavanje, smanjenje i uklanjanje zagađenja ili smetnji koje proistječu iz proizvodnih procesa (ili potrošnje roba i usluga).

Podaci su dobijeni godišnjim statističkim istraživanjem “Troškovi za zaštitu okoliša (INV-OK)”.

Istraživanjem su obuhvaćeni poslovni subjekti razvrstani prema pretežnoj djelatnosti u područja klasifikacijskih djelatnosti: vađenje ruda i kamena; prerađivačka industrija; proizvodnja i snabdijevanje el. energijom, plinom, parom i klimatizacija; snabdijevanje
vodom; uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.

Podaci o troškovima za zaštitu okoliša prikupljaju se za različita područja okoliša prema Jedinstvenoj evropskoj statističkoj klasifikaciji djelatnosti povezanih sa zaštitom okoliša (CEPA).

Klasifikacija djelatnosti zaštite okoliša (CEPA) razlikuje devet različitih područja zaštite okoliša: zaštita zraka i klime, upravljanje otpadnim vodama, upravljanje otpadom, zaštita i sanacija tla, podzemnih voda i površinskih voda, smanjenje buke i vibracija, zaštita biodiverziteta i pejzaža, zaštita od zračenja, istraživanje i razvoj i druge aktivnosti zaštite okoliša.

Investicioni troškovi u zaštitu okoliša se odnose na finansijske ili materijalne troškove koji imaju za cilj stvaranje novih stalnih resursa ili poboljšanje (rekonstrukcija, dogradnja, restauracija, adaptacija ili modernizacija) postojećih predmeta trajne imovine.

Tekući troškovi za zaštitu okoliša uključuju troškove rada i održavanja aktivnosti, te uključuju sprječavanje, smanjenje ili uklanjanje zagađenja i drugih gubitaka u okolišu uzrokovanih tekućim aktivnostima subjekta.

Izvor: Fena