Uklanjanje suhih grana i šiblja uz nasip na obali rijeke Vrbas u Donjem Vakufu

I danas uposleni JKP Gradina Donji Vakuf, vrše pripreme uređenje i čišćenja zelenih gradski površina, pred redovnu proljetnu akciju uređenja, sadnje cvijeća, ukrasnog grmlja, te održavanja svih javnih zelenih površina.

Danas su radili na zamjeni kanti za smeće, te uklanjanja starih, suhih grana i šiblja uz nasip, na obali rijeke Vrbas u Donjem Vakufu.

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print