UIO BiH / Od početka januara bh. firme mogu ektronski prijaviti porez i akcize

0
58

S početkom nove 2018. godine promijenjen je način poslovanja bh. kompanija s Upravom za indirektno oporezivanje BiH.

U Službenom listu BiH od 1. decembra objavljene su izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatu vrijednost i Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini, kao i Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje.

“Usvojenim izmjenama pravilnika, poreskim obveznicima je omogućeno elektronsko podnošenje prijava za porez na dodatu vrijednost i prijava akcize, počevši od poreskog perioda januar 2018. godine. Uputstvom o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje propisana je obaveza, način i postupak registracije korisnika na e-portal. U Službenom listu BiH od 24. novembra objavljena je Odluka o određivanju velikih obveznika indirektnih poreza za period 2018-2020. godina”, rekao je za Radiosarajevo.ba glasnogovornik UIO-a BiH Ratko Kovačević.

Uprava za indirektno oporezivanje će prema službenoj dužnosti izvršiti registraciju velikih poreskih obveznika, tačnije odgovornog lica kao primarnog korisnika elektronskih usluga, što je definisano odredbama člana 6. Uputstva o registraciji korisnika elektronskih usluga Uprave za indirektno oporezivanje, naveo je Kovačević.

UIO će putem e-maila svim velikim poreskim obveznicima 3. januara 2018. dostaviti obrazac Izjave o prihvatanju uslova korištenja elektronskih usluga sa napomenom da su dužni popuniti prazne rubrike (podaci o poreskom obvezniku i podaci o odgovornom licu) te potpisanu i ovjerenu Izjavu dostaviti, neposredno ili poštom, Grupi za informacione tehnologije u Regionalnom centru prema sjedištu poreskog obveznika, najkasnije do 12. januara.

Ukoliko neko od obveznika ne postupi na prethodno opisan način, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje nije u obavezi da izvrši registraciju po službenoj dužnosti.

Nakon što se izvrši provjera ispravnosti Izjave, Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje izvršit će aktivaciju korisničkog naloga na način da se primarnom korisniku (odgovornom licu) elektronskim putem na e-mail adresu, koja je navedena u Izjavi, dostavi obavijest o aktivaciji korisničkog naloga i pretpristupnim parametrima za e-portal.

Korištenjem elektronskih usluga UIO-a, poreski obveznici će moći na jednostavniji i efikasniji način koristiti prava i izvršavati obaveze po osnovu indirektnih poreza.

U svakom trenutku imat će pristup svojim podacima na e-portalu, prije svega podacima koji se vode u Jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza, podacima sa poreske kartice, tako da možete vidjeti sve svoje proknjižene poreske prijave, poreske uplate i sl.

Iz UIO-a su sigurni da je ovim otvoreno novo poglavlje u komunikaciji sa poreskim obveznicima te da će na obostrano zadovoljstvo elektronsko podnošenje prijava za PDV i akcizu, već od poreskog perioda januar 2018. godine biti podržano od većine poreskih obveznika.

Inače, UIO očekuje da od početka 2019. godine u potpunosti pređe na elektronsku komunikaciju sa poreskim obveznicima.

Izor: Radiosarajevo.ba