Udruženje RVI Donji Vakuf organizuje druženje povodom Dana RVI

0
122

U sali KSC-a u Bugojnu, 23. oktobra 1993. godine, u samo dva dana nakon formiranja donjovakufske 370. brdske brigade, formirano je Udruženje RVI koje je u svom sastavu okupljalo ratne vojne invalide općina Bugojno, Donji Vakuf, Gornji Vakuf, Šipovo, kao i sve ostale RVI koji su u toku agresije na BiH imali prebivalište na teritoriji općine Bugojno.

Prvi predsjednik tada jedinstvenog Udruženja RVI bio je Ragip Kolašinac, a potpredsjednik Amir Kriko. 10.septembra 1994. godina održana je osnivačka Skupština saveza RVI BiH I za prvog predsjednika Saveza izabran je Amir Kriko.

Danas Udruženje RVI Donji Vakuf svoj dan slavi na datum formiranja donjovakudske brigade, 370.slavne brdske brigade.

Tim povodom, iz Udruženja RVI općine Donji Vakuf obavještavaju članove udruženja da će u subotu 19.oktobra biti organizovano druženje povodom Dana RVI Donji Vakuf i godišnjice formiranja 770 Slavne brdske brigade.

Mjesto održavanja je prostor iza objekta Udruženja RVI Donji Vakuf.