Učenik Travničke medrese uvakufio maketu Šarene džamije 

 

Ahmed Ljevaković je maketu Sulejmanije džamije radio u okviru manifestacije „Oni su najbolji“ za 2014/15. godinu organzirane od strane Udruženja za naučno-tehnčki odgoj mladih u BiH, te je za istu dobio nagradu i priznanje.

Nakon odluke Medžlisa da se bezistan džamije adaptira za potrebe izložbenog paviljona, Ahmed je odlučio da svoju maketu uvakufi, kako bi u okviru džamije ostala trajno dobro koje će podsjećati pojetioce na izgled džamije prije njene adaptacije.

TnTPortal

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print