Učenici Mješovite srednje škole učestvovali na Festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva u Konjicu

0
70

Proteklih devet dana u Konjicu je održan XXII festival srednjoškolskog dramskog stvaralaštva BiH na kojem su učestvovali učenici i uposlenici MSŠ Donji Vakuf.          Naime, Omladinska scena Donji Vakuf, koju vodi bibliotekar pomenute škole Amer Čolak, u okviru Festivala prikazali su predstavu Šahovska antibajka.

Glumci u predstavi su naši učenici: Almasa Verem i Samed Hadžić (I a razred), Faris Huber (I c razred), Esma Čaluk (III a razred) i Azra Opardija (III C razred). U realizaciji predstave i putovanja u Konjic učestvovali su profesorica bosanskog jezika i književnosti Altijana Ćemer i bibliotekar Amer Čolak.

Time je, nakon osam godina, Donji Vakuf ponovo imao predstavnika na ovom prestižnom Festivalu, sa zapaženim nastupom, a posebno ističemo da smo bili jedna od najmlađih trupa učesnica. Esma Čaluk boravila je u Konjicu sve vrijeme trajanja Festivala, prisustvovala je radionicama i seminarima, te je, zajedno sa srednjoškolcima iz drugih gradova, bila dijelom jako zanimljivog i burno pozdravljenog završnog performansa mladih glumaca.