U Vitezu održana tribina pod nazivom „Musliman u vremenu iskušenja”

U srijedu, 22. juna 2022. godine, u Ahmed-aginoj džamiji u Vitezu je održana tribina pod nazivom „Musliman u vremenu iskušenja“.

 

Tribina je održana u sklopu vjersko-prosvjetnih aktivnosti ovogodišnje Ajvatovice, a gost predavač je bio dr. Zuhdija Adilović, predmetni profesor akaida na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici.

dr. Zuhdija je u svom izlaganju upozorio na opasnost savremenih izazova koji se u najvećoj mjeri ogledaju u nekontrolisanom korištenju savremenih sredstava komunikacije i društvenih mreža od strane mladih osoba i djece.

IMG 20220623 210029

“Jedini način i put da se osoba sačuva negativnih utjecaja savremenih izazova i iskušenja jeste čvrsto ubjeđenje i druženje sa Kur'anom. Ugasimo ekrane a u otvorimo Kur'ane,” poručio je, između ostalog, dr. Zuhdija.

IMG 20220623 210214

Travničko muftijstvo

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print