U Trećoj OŠ Oborci održana prezentacija iz prve pomoći

U Trećoj OŠ Oborci upriličena je prezentacija i praktične radionice kao i  osnovni kurs oživljavanja i pružanja prve pomoći.
” Zahvaljujemo Ekipi Ljekara i HMT Doma zdravlja D.Vakuf na prezent.i real. BLS,a učenicima škole.
@osnovni / bazični dio postupanja…
@pružanje prve pomoći
@praktične edukacije
@zahvaljujemo ….” – Vaša #trecaosnovnaoborci
Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print