U srijedu ispred zgrade Vlade KS protesti Koordinacije osam sindikata

0
58

U srijedu, 14.12.2022. godine od 10 do 11 sati ispred zgrade Vlade KS održat će se protesti radnika iz osnovnih i srednjih škola, predškolskih, visokoškolskih i ustanova kulture, nauke i socijalne zaštite, MUP-a i organizacionih jedinica Uprave policije, zavoda i organa državne službe, javnih komunalnih preduzeća i javnih ustanova zdravstva, u organizaciji Koordinacije osam sindikata.

Protesti, kako su najavili,  održati će se zbog iskazivanja nezadovoljstva i upućivanja upozorenja Vladi KS da radnicima vrati dostojanstvo kroz:

poštivanje Koordinacije sindikata kao socijalnog partnera,

  1. povećanja plate radnicima u 2023. godini i
  2. isplatu jednokratne novčane pomoći radnicima u 2022. godini

Saudin Sivro, predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja KS, za N1 je kazao, da su protesti, u skladu sa zakonom, najavljeni nadležnom policijskom organu (Policijska stanica Centar).

O ostalim informacijama javnost i članstvo sindikata će biti upoznato na press konferenciji koja će se održati u petak, 09.12.2022. godine u 10 sati u Domu sindikata u Sarajevu.

Ranije je N1 kontaktirao premijera KS Edin Forto, kojeg smo pitali za komentar da li je pročitao njemu upućeno otvoreno pismo koordinacije osam sindikata KS, u kojem su tražili da se u ovoj krizi i radnicima dodjeli jednokratna pomoć koju je preporučila Vlada FBIH. Odgovor nikad nismo dobili.

Koordinaciju sindikata čini osam sindikata: Samostalni sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja F BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo, Sindikat Univerziteta u Sarajevu, Sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH – Koordinacioni odbor Sarajevo, Sindikat policije Kantona Sarajevo, Sindikat srednjeg, visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH – Kantonalni odbor Kantona Sarajevo, Sindikat radnika u zdravstvu Kantona Sarajevo i Samostalni sindikat radnika komunalne privrede Kantona Sarajevo.

 

N1