U pripremi monografija “Sedmi korpus Armije R BiH – stvaranje, jačanje,pobjede“

0
129

Svečano obilježavanje 24. godišnjica formiranja Sedmog korpusa Armije R BiH organizuje Centar za kulturu općine Travnik u subotu, 07. aprila u Travniku. Svečana akademija održat će se u 14 sati čemu će prethoditi posjeta Centralnom šehidskom mezarju i učenje Jasina šehidima u 12 sati, te izložba učeničkih radova.

Organizacioni odbor manifestacije na čijem čelu je Tahir lendo informiše da je u toku izrada Monografije „Sedmi korpus Armije R BiH – stvarnje, jačanje,pobjede“. Nosioci izrade Monografije su Udruženje za zaštitu tekovina borbe za BiH SBK – Travnik i Udruženje „ 17.vkbbr“ Ključ.

„ Mi, starješine i borci Sedmog korpusa oslučili smo u ovoj godini koja je pred nama, do 25. Jubilarne godišnjice formiranja Korpusa, izraditi Monografiju “Sedmi korpus Armije R BiH – stvaranje, jačanje,pobjede“. Molimo  sve naše saborce da uzmu učešće u izradi iste, da Odboru za izradu Monografije na čijem čelu je general Fikret Ćuskić, zamjenik komandanta 7. Korpusa, dostave imajuće fotografije, dokumente, svoje zapise koje ćemo koprirati i vratiti vlasniku, a predstavnike organa vlasti, javna i privatna preduzeža, organizacije i udruženja da svojim finansijskim prilozima pomognu realizaciju projekta. Veliko hvala borcima Sedmog korpusa, a azhvalnost upućujemo i Vama koji ćete pomoći realizaciju projekta.“ – Organizacioni odbor.