U petak, 30. oktobra zasjeda Općinsko vijeće Donji Vakuf

Dvadesetsedma sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf održat će se posljednjeg radnog oktobarskog dana, 30. oktobra 2015. godine, s početkom u 14 sati.

Dnevnim redom predviđeno je 7 tačaka:

1.    Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Donji Vakuf za 2015. godinu

2.    Nacrt Budžeta Općine Donji Vakuf za 2016. godinu

3.    Nacrt Odluke o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za 2016. godinu

4.    Lokalni akcioni plan za uključenje Roma u Općini Donji Vakuf u periodu 2016. – 2020. godina

5.    Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Donji Vakuf za period 01.01. do 30.9.2015.

6.    Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za period juli – septembar 2015.

 

7.    Informacija o uslovima rada, aktuelnoj problematici, upisu učenika u prvi razred u školskoj 2015./2016., kao i o uspjehu i vladanju učenika u školskoj 2014./ 2015. godini 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print