U KS zaraženi koronavirusom sada s ljekarima komuniciraju putem Viber aplikacije

0
96

Novu aplikaciju namijenjenu kontaktu između zaraženih koronavirusom i ljekara razvio je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Od danas ona se može pronaći na službenoj stranici Vlade Kantona Sarajevo.

Ova aplikacija će omogućiti svim pacijentima koji imaju sumnju na Covid-19 ili su pozitivni, da putem web stranice popune osnovne anketne upitnike, te dalju komunikaciju sa zdravstvenim radnicima nastave online putem Vibera i telefona.

Aplikacije je razvijena jer je kao jedan od većih problema u kontaktiranju ljekara identifikovana otežana dostupnost ili potpuna nedostupnost telefonskih linija u zdravstvenim ustanovama.

Pristup aplikaciji je omogućen putem linka, a čitav proces se odvija u četiri koraka:

– Registracija pacijenta putem web stranice,
– Popunjavanje online obrazaca,
– Potvrda Viber registracije od strane pacijenta i
– Pristup podacima od strane zdravstvenog radnika, preuzimanje slučaja i nastavak komunikacije sa pacijentom.

“Pandemija izazvana koronavirusom COVID-19 je pred sve oblasti poslovanja stavila velike izazove. Posebno je izazovima izložen zdravstveni sektor, kako zbog potrebe da u specifičnim uslovima građanima i građankama omogući koliko-toliko prihvatljive uslove za pružanje zdravstvene zaštite, tako i usljed potrebe da ih izlaže što manje riziku u pružanju povratnih informacija o njihovom zdravlju i potrebnim liječničko-terapijskim tretmanima”, saopćavaju je iz Zavoda.

Naglašavaju da od samog početka pandemije Zavod u saradnji sa implementatorom informacionog sistema, a zahvaljujući stalnom razvoju informacionog sistema, ulaže maksimalne napore na olakšanju pružanja zdravstvene usluge, što je svakako i u funkciji rasterećenja zdravstvenog sistema.

“Kanton Sarajevo je, zahvaljujući aplikaciji koju je u saradnji i po uputama Zavoda, izradio implementator, prvi u regionu i još uvijek jedini uveo mogućnost dostavljanja rezultata PCR testova putem Vibera, što je svakako u funkciji zaštite života i zdravlja građana, zato što omogućava brzu i blagovremenu informaciju, ali i smanjuje pritisak na zdravstveni sistem, jer pacijent po svoj nalaz PCR testa nije prinuđen ići kod ljekara. Zahvaljujući novoj aplikaciji pacijent će lakše i jednostavnije doći do kontakta sa zdravstvenim radnicima, pogotovo kada se radi o administrativnom popunjavanju anketnih upitnika osoba u izolaciji i sličnim procedurama”, navode iz Zavoda.

Nakon što pacijent potvrdi svoju identifikaciju i registraciju, svi podaci koji se unose kroz online komunikaciju i definisane upitnike su u potpunosti integrisani i uvezani sa elektronskim kartonom pacijenta, zbog čega je omogućena distribucija i razmjena podataka između samih zdravstvenih ustanova u realnom vremenu.

“Očekujemo da će nova aplikacija u velikoj mjeri olakšati i rad zdravstvenim radnicima, koji će moći na sistematizovan način i sa adekvatnim pregledom podataka, odgovoriti na sve upite pacijenata.

Ova aktivnost predstavlja jedan od koraka ka ultimativnoj informatizaciji zdravstvenog sistema u Kantonu Sarajevo, jer je sada svima jasno da bi bez provedene informatizacije zdravstva, zdravstveni sistem bio još u puno većim problemima, posebno zbog ograničenih informacija o zdravstvenoj istoriji pacijenta.

Omogućivši elektronski recept (bez kojeg bi pacijent u trenutnim uslovima provodio i po nekoliko sati u redu), elektronske uputnice, automatsku razmjenu radiološke slike (što pulmolozima i zdravstvenim stručnjacima omogućava očitanje nalaza sa bilo koje lokacije), smanjen je pritisak na ustanove primarne zdravstvene zaštite na mjesečnom nivou za najmanje cca. 100.000 posjeta hroničnih bolesnika, koji bi u ovakvim uslovima bio poguban i za zdravstvene ustanove, ali i za te pacijente”, ističu iz Zavoda.

Dodaju da Zavod zdravstvenog osiguranja KS daje veliki značaj procesu informatizacije zdravstva Kantona Sarajevo čiji je imenovani nosilac, obzirom da je ultimativna informatizacija jedan od ključnih koraka za unapređenje i reformu zdravstvenog sistema u svim njegovim segmentima.

“Duboko vjerujemo da se svako ulaganje u informatizaciju, a što je ovaj period pandemije i pokazao, višestruko vraća zdravstvenom sistemu Kantona Sarajevo. Sa namjerom da olakšamo pacijentima pristup zdravstvenoj zaštiti, ali i zdravstvenim radnicima omogućimo kvalitetnije radne uslove, i u narednom periodu ćemo raditi na razvijanju sistema i aplikacija, koje će sistem zdravstva u Kantonu Sarajevo učiniti efikasnijim, kvalitetnijim i funkcionalnijim”, poručuju.

Program N1