U kabinetu načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje održan sastanak na temu „Prevencija na zaštiti od požara“

0
98

U kabinetu Seada Čauševića, načelnika općine Gornji Vakuf-Uskoplje, danas je održan sastanak predstavnika Civilne zaštite, Vatrogasnog društva, Policijske stanice i Šumarije na temu „Prevencija na zaštiti od požara“.

Nakon provedenih diskusija prisutnih, dogovoreno je da se u narednom periodu ispred nadležnih institucija vrši konstantni obilazak terena, a sve u cilju informisanja stanovništva u vezi prevencije i zaštite od požara.

Ovom prilikom, još jednom su skrenuli pažnju savjesnim građanima da pravovremeno dojave nastanak odnosno izbijanje požara na sljedeće brojeve telefona:

• Profesionalna Vatrogasna jedinica Gornji Vakuf-Uskoplje 123

• Policijska stanica Gornji Vakuf-Uskoplje 122

• Šumarija Gornji Vakuf-Uskoplje 030 265-799

• Kantonalna Uprava za Šumarstvo 030 494-156

Protiv lica za koja se utvrdi da su izazvali požar, bit će pokrenute sve mjere predviđene Zakonom o šumama, prema kojem su, za neodgovorna lica, predviđene novčane kazne u iznosu od 500-1500 KM.

Zbog svega navedenog upozoravamo vlasnike poljoprivrednih i šumskih parcela da se ponašaju odgovorno prilikom čišćenja svojih parcela, navedeno je na zvaničnoj stranici Općine Gornji Vakuf –Uskoplje.