U FBiH u martu manja proizvodnja struje, uglja i koksa, blago povećan uvoz naftnih proizvoda

Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji BiH u martu 2024. godine iznosila je 707 GWh, dok je u istom mjesecu 2023. godine iznosila 823 GWh, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.

U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije, hidroelektrane su učestvovale sa 51,34 posto, termoelektrane sa 43 posto, a vjetroelektrane sa 5,66 posto.

Proizvodnja mrkog uglja u FBiH u martu 2024. godine iznosila je 288.622 t, a u istom mjesecu 2023. godine 380.401 t.

Proizvodnja lignita u FBiH u martu 2024. je 141.884 t, a u istom mjesecu 2023. godine bila je 104.192 t.

Proizvodnja koksa u martu ove godine je 58.862 t, a u martu  2023. godine 70.211 tona.

Uvoz naftnih proizvoda u martu 2024. godine je 95.428 tona, a u istom mjesecu 2023. je 94.974 t. Od ukupnog uvoza, u martu je uvezeno dizel goriva 78,72 posto, bezolovnog motornog benzina 11,49 posto, a mazuta i lož ulja ekstra lakog 4,12 posto i ostalih naftnih proizvoda 5,67 posto, podaci su Federalnog zavoda za statitiku.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print