U Donjem Vakufu održan okrugli stol na temu nasilja u porodici

0
81
okruglistol

okruglistolDanas je u konferencijskoj sali motela „Otoka“ održan okrugli stol pod nazivom „Povezivanje educiranih profesora i profesorica srednjih škola o rodnozasnovanom nasilju sa postojećim resursima u zajednicama – predstavnicima Multisektorskog tima za sprečavanje nasilja u porodici na području općine Donji Vakuf.  Na okruglom stolu su učestvovali potpisnici Protokola o međusobnoj saradnji  u radu na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici za Općinu Donji Vakuf koji je prošle sedmice potpisan u Maloj sali zgrade općine Donji Vakuf.

Nakon uvodne riječi i kratkog predstavljanja, učesnici su razmijenili iskustva i razgovarali o problemima i izazovima s kojima se susreću u radu sa žrtvama svih vrsta nasilja.okruglistol1

Iskoristili smo priliku i razgovarali sa direktoricom nevladine organizacije „Medica“ iz Zenice.

-Nakon formiranja Multidisciplinarnog tima na području općine Donji Vakuf, uslijedilo je potpisivanje Protokola o saradnji. Rezultat pomenutih aktivnosti je održavanje okruglog stola u Donjeg Vakufu.

Cilj današnjeg okruglog stola je da pronađemo modus kako da u praksi profunkcioniše Multidisciplinarni tim, s fokusom na obrazovne institucije koje su i pored sve Zakonske regulative u praksi zanemarene. Škole su institucije koje mogu dati ogroman doprinos, kako u prevenciji, tako i u prepoznavanju nasilja nad djecom. Veoma je bitno da nastavno osoblje zna kome i na koji način se može obratiti u ovakvim slučajevima. Vjerujem da je sve to navedeno u pomenutom Protokolu i zato je bitno da taj dokument pročitaju svi uposlenici obrazovnih institucija.

-Tokom današnje diskusije, mogli smo se uvjeriti u slabu saradnju i koordiniranost institucija sistema.

25 godina radim na ovoj problematici, te sam primjetila  kako mi u BiH svoju saradnju promatramo više kroz papirologiju, a manje se fokusiramo na rješavanje određenih problema tako što ćemo se kao profesionalci iz različitih institucija sastati, razgovarati i rješavati probleme. Pitanje nasilja u porodici se ne može rješavati samo papirologijom.

-Predstavnik JU Centar za socijalni rad općine Donji Vakuf je danas afirmativno govorio o saradnji sa vašom organizacijom.

„Medica“ Zenica sve ove godine pokušava da uspostavi saradnju sa svim akterima, a s ciljem da naši raspoloživi resursi budu dostupni ugroženim kategorijama kako bi krajni korisnici bili zadovoljni. Ne želimo samo da napišemo izvještaje, nego da osoba koje je imala problem bude zadovoljna i kaže da smo joj pomogli.okruglistol2