U četvrtak zasjeda Vlada SBK -a

49. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4. 7. 2024.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 48. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog Zakona o mirnim okupljanjima – Ministarstvo unutrašnjih poslova
3. Prijedlog zakona o javnim priredbama – Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena određenih proizvoda od interesa Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motocikla – Ministarstvo unutrašnjih poslova
6. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
7. Prijedlog oduke o izdvajanju sredstava za nabavku uredskog namještaja za potrebe Općinskog suda u Travniku– Ministarstvo pravosuđa i uprave
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Centru za socijalni rad Vitez – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu (iznos 5.000,00 KM) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za 2024. godinu (iznos 274.149,00 KM) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava neprofitnim organizacijama – akademijama za 2024. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava subjektima koji obavljaju muzejsku djelatnost od značaja za Kanton – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za školska natjecanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
14. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) nabavka opreme za OŠ „Edhem Mulabdić“ Novi Travnik
b) rekonstrukcija krova na zgradi OŠ „Vitez“, Vitez
c) rekonstrukcija krova na zgradi OŠ „Travnik“, Travnik
d) II faza izgradnje zgrade OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Fojnica
15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za unutrašnje uređenje zgrade Vlade (zgrada u kojoj je smješten MUP, IV. faza) – Služba za zajedničke poslove
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za mjesec juni 2024.g) – Stručna služba Vlade
18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova upražnjenih radnih mjesta u školama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog odluke o utvrđivanju nove relacije za prijevoz učenika OŠ „Safet beg Bašagić“, Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
20. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku roba i usluga za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za nabavku firewalla i ladica za printer
b) za nabavku opasača za kadete
c) za sanaciju induktivne petlje na lokaciji Vrbanja, općina Bugojno
21. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti za nabavku mobitela za potrebe Kantonalnog tužilaštva Travnik – Ministarstvo pravosuđa i uprave
22. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za izvođenje radova u OŠ „Karaula“ Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
23. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
24. Saglasnost za nabavku računara za potrebe Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
25. Saglasnost za prijem sudskih pripravnika i volontera u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
26. Saglasnost za zaključivanje sudske nagodbe u predmetu „Andrej Rezo“ – Ministarstvo unutrašnjih poslova
27. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu juli 2024. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print