U četvrtak sazvana Vlada SBK, donosimo dnevni red

0
99

Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
124. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 19. 5. 2022.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 123.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o osnivanju Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo privrede
3. Konsolidirani periodični financijski izvještaj za općine Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2022. godine – Ministarstvo financija
4. Konsolidirani periodični finansijski izvještaj za Vladu i budžetske korisnike Srednjobosanskog kantona za razdoblje 1. 1. – 31. 3. 2022. godine – Ministarstvo financija
5. Izvještaj o financijskoj reviziji Ministarstva privrede za 2020. godinu – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora Bosna Bank International d. d. Sarajevo za plasman kreditne linije sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi za 2022. godinu“ – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena dolomita na lokalitetu „Bukovački potok“, općina Bugojno – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (iznos 20.500,00 KM) – Ministarstvo finansija
10. Prijedlog odluke o preraspodijeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu (iznos 8.650,00 KM) – Ministarstvo finansija
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje u 2022. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluke o isknjižavanju sredstava (pištolja) – Ministarstvo unutrašnjih poslova¸
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za priključak na niskonaponsku mrežu PS Donji Vakuf – Ministarstvo unutrašnjih poslova
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku računara – Kantonalni arhiv
a) Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara
15. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom arhivu – Kantonalni arhiv
16. Saglasnost za popunu upražnjenog radnog mjesta u Kantonalnom zavodu za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa
17. Saglasnost za zaključivanje ugovora za obavljanje poslova za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa – Kantonalni zavod za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno – historijskog naslijeđa
18. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku autolimarskih i lakirerskih usluga za vozila i motocikle MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za poništenje postupka za nabavku fotoaparata za akviziciju – Ministarstvo unutrašnjih poslova
21. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku motornog vozila za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za adaptiranje prostorija za saslušanje svjedoka – maloljetnika u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
23. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku računara i namještaja za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta SBK/KSB
24. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za izvođenje građevinskih radova u Osnovnoj školi „Uskoplje“ Gornji Vakuf – Uskoplje – Ministarstvo obrazovanja, nauke mladih, kulture i sporta
25. Saglasnost na izmjene planova javnih nabavki škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta škola
a) Osnovne škole „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik
b) Srednja tehnička škola Bugojno
c) Mješovita srednja tehnička škola Travnik
26. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola Kaonik
b) Druga osnovna škola Bugojno
c) Osnovna škola „Bristovi“, Bugojno
d) Osnovna škola „Edhem Mulabdić“, Opara
e) Mješovita srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Travnik
27. Saglasnost na odluke škola o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
28. Saglasnost za zakup poslovnih prostorija za obavljanje notarske službe – Ministarstvo pravosuđa i uprave
29. Izvještaj o statusu koncesija iz nadležnosti Ministarstva privrede (po Zaključku Vlade, broj: 01-04.1-535/22-16 od 27. 1. 2022.godine) – Ministarstvo privrede
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za finansiranje Agencije za privatizaciju (za april 2022. godine) – Agencija za privatizaciju
31. Informacija o statusu preduzeća „Odmor, rekreacija, sport i kultura“ d.o.o. Novi Travnik – Agencija za privatizaciju
32. Informacija o statusu zgrade Vlade Kantona – Agencija za privatizaciju
33. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Školskog odbora Osnovne škole „Lepenica“ Lepenica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole „Lepenica“ Lepenica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
c) Prijedlog rješenja o razrješenju članova Školskog odbora Prve osnovne škole Jaklić, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
d) Prijedlog rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Prve osnovne škole Jaklić, Bugojno – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta