U BiH najviše zaposlenih sa srednjom školom i specijalizacijom, a na poslovima uslužnih djelatnosti najveći broj radnika

U Bosni i Hercegovini na kraju 2023., godine radnu snagu činilo je 1,398 miliona osoba od kojih je 87,4 posto zaposlenih i 12,6 posto nezaposlenih osoba.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi u BiH, koje je objavila Agencija za statistiku BiH, broj zaposlenih osoba je povećan za 1,6 posto, a nezaposlenih se smanjio za 6,2 posto.

Kada je o obrazovnoj strukturi riječ onih koji čine radnu snagu, odnosno zaposlene osobe, naviše je, javlja Fena, radnika sa završenom srednjom školom i specijalizacijom (69,3 posto), a slijede ih osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom (22 posto), dok udio od 8,8 posto pripada osobama koje imaju završenu osnovnu školu ili niže obrazovanje.

Sarajevo, BiH, Foto: Pixabay

Najviše zaposlenih u uslužnim djelatnostima

Obrazovna struktura nezaposlenih osoba pokazuje da 69,4 posto osoba ima završenu srednju školu i specijalizaciju, slijede osobe sa završenom osnovnom školom ili nižim obrazovanjem 16,1 posto i osobe sa završenom višom školom, fakultetom, magisterijem, doktoratom 14,5 posto.

Najviše zaposlenih osoba je u uslužnim djelatnostima (59,2 posto), zatim u industriji i građevinarstvu (33,3 posto) i u poljoprivredi, šumarstvu i ribolovu (7,5 posto).

Anketa je sprovedena na uzorku koji je u četvrtom kvartalu obuhvatio 10.728 domaćinstava, a anketirani su svi rezidentni članovi privatnih domaćinstava.

Forbes.bih

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print