Trideseta sjednica Općinskog vijeća u petak 25.marta

Na osnovu člana 47. Poslovnika o radu Općinskog vijeća, predsjedavajući Tihomir Zrile sazvao je 30. redovnu sjednicu OV Donji Vakuf. Sjednica će se održati u petak 25. marta 2016. godine sa početkom u 16,00 sati u velikoj sali zgrade Općine.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Prednacrt Prostornog plana Općine Donji Vakuf za period od 2014. do 2034. godine

-izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

2.Prednacrt Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Donji Vakuf za period od 2014. do 2034. godine

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

3.Prednacrt Studije ranjivosti prostora Općine Donji Vakuf

-izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

4.Odluka o dodjeli stipendija redovnim studentima za akademsku 2015./2016. godinu

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti, opću upravu i civilnu zaštitu

5.Odluka o zaštitnim zonama i zaštitnim mjerama izvorišta „Vrljevača“, Prusac

-izvjestilac: Načelnik općine i direktor JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf

6.Rješenje o imenovanju Komisije za izbor članova Nadzornog odbora JKP „Gradina“ d.o.o. Donji Vakuf

7.Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva u svrhu izgradnje poslovnog objekta sušare za drvo

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

8. Zaključak o odobravanju raspisivanja Javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta državnog vlasništva radi građenja poslovnog objekta – proizvodne hale za izradu montažnih elemenata

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

9. Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf za 2015. godinu

-izvjestilac: v.d. šef Biroa za zapošljavanje

10.Informacija o stanju korištenja javnih površina i psolovnih prostorija u vlasništvu Općine Donji Vakuf

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

11. Izvještaj o radu načelnika Općine i općinskih službi za upravu u 2015. godini

– izvjestilac: Načelnik općine i rukovodioci općinskih službi

12.Izvještaj o realizaciji planiranih radova po Programu komunalne infrastrukture u 2015.

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za prostorno uređenje, katastar i imovinsko pravne poslove

13. Izvještaj o stanju u oblasti građenja na području Općine Donji Vakuf za 2015. godinu sa osvrtom na broj i vrtsu bespravno izgrađenih objekata

– izvjestilac: Načelnik općine i pomoćnik načelnika za privredu, finansije i inspekcijski nadzor

14. Izvještaj o radu u 2015. godini

a)Komisije za izbor i priznanja

-izvjestilac: predsjednik Komisije za izbor i priznanja

b)Komisija za statut i propise

-izvjestilac: predsjednik Komisije za statut i propise

c)Komisije za žalbe

-izvjestilac: predsjednik Komisije za žalbe

15. Zajtjev JP „Radio-televizija Donji Vakuf“ d.o.o. Donji Vakuf za saglasnost na Odluku o produženju mandata v.d. direktora preduzeća

-izvjestilac: predsjednik Nadzornog odbora

 

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print