Treća OŠ Oborci prepoznata kao škola koja potiče talentirane učenike

0
207

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke prije godinu dana dodjelilo je Trećoj osnovnoj školi Oborci priznanje za prepoznavanje, poticanje i usmjeravanje talentiranih učenika ka putevima utemeljenim na znanju. Ova školska ustanova, uprkos posebnim uslovima rada uslovljenim epidemijom koronavirusa, i u ovoj školskoj godini nastavlja kontinuitet rada sa učenicima u sklopu redovnih nastavnih i bogatog opusa vannastavnih aktivnosti.