Tražite posao? Kompaniji “Promo” potrebni inžinjeri arhitekture, građevine i mašinstva

0
322

Kompanija “PROMO“ d.o.o. Donji Vakuf raspisuje

OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

DIPLOMIRANI INŽENJER ARHITEKTURE

DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINE

DIPLOMIRANI INŽENJER MAŠINSTVA

Mjesto rada: Donji Vakuf

Uslovi:

– Da su kandidati završili Arhitektonski, Građevinski fakultet ili Mašinski fakultet u zvanju bakalaureat ili magistar arhitektonske/građevinske/mašinske struke.

Kandidati su dužni uz prijavu na oglas dostaviti:

– diplomu o završenom fakultetu

– potvrdu o radnom iskustvu, ukoliko kandidat ima radnog iskustva

– životopis (CV)

 

Kandidati prijave s pratećom dokumetacijom mogu dostaviti na sljedeću e-mail adresu posao@promo.ba .

 

Konkurs ostaje otvoren do 17.01. 2020.godine.