Traži se ko će obavljati stručni nadzor nad livanjskim divljim konjima

0
60

 

Grad Livno objavio je javni poziv za izbor pravnih i fizičkih osoba koji će obavljati stručni nadzor nad livanjskim divljim konjima.

Gradsko vijeće Livna u ovogodišnjem proračunu izdvojilo je 10.000 KM za tu namjenu, a sredstva će biti usmjerena na suzbijanja epidemije, ishranu, higijenu i utvrđivanje zdravstvenog stanja, označavanje strukture i identifikacija krda, praćenje brojnoga stanja i godišnji prirast ždrijebadi, mjere zaštite od poljskih šteta, naknadu štete koje počine životinje na poljoprivrednim kulturama i na javnim prometnicama.

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe koji su registrirani u Hercegbosanskoj županiji i imaju sjedište na području Grada Livna, a čija je osnovna djelatnost zbrinjavanje, uzgoj, obilježavanje, zaštita i liječenje životinja.

Populacija livanjskih divljih konja porasla je već na 900 jedinki. Konji prebivaju podno planine Cincar, na visoravni Kruzi, a u zimskom razdoblju često se spuštaju do prijevoja Borova glava u potrazi za hranom i solju koja se baca na prometnicu.

Gradsko vijeće Livna nedavno je održalo tematsku sjednicu na kojoj su se razmatrale moguće mjere brige i zaštite divljih konja.

S te sjednice upućena je inicijativa prema Vladi Hercegbosanske županije (HBŽ) da se očituje koja opcija bi bila najoptimalnija za zaštitu divljih konja i visoravni Kruzi.

Kako se doznaje od predsjednice Gradskog vijeća Hane Milak, Vlada HBŽ-a još se nije očitovala.

 

izvor: akta.ba