Traži se hitna zabrana pušenja na svim otvorenim i zatvorenim javnim mjestima

0
72

Uoči hitnog radnog sastanka Vlade FBiH s kantonalnim premijerima i drugim institucijama zbog širenja koronavirusa, Udruženje PROI zajedno sa 39 članica Partnerstva za BiH bez duhanskog dima uputio je apel Kriznom štabu Federalnog ministarstva zdravstva, Vladi FBiH i kantonalnim vladama, urgirajući na neophodnost poduzimanja hitnih mjera po pitanju usvajanja zakonske regulative o kontroli duhana, kako bi se što više spriječili kobni ishodi uzrokovani trenutnom pandemijom COVID-19.

Bosna i Hercegovina trenutno je jedna od država sa natprosječnim brojem novih slučajeva zaraze korona virusom na 100.000 stanovnika. Prevalenca pušenja u Bosni i Hercegovini je među najvećim u Europi, a istraživanja pokazuju da preko 38% u FBiH odrasle populacije konzumira duhanske proizvode.

Od početka pandemije COVID-19, zdravstveni stručnjaci naglašavaju da je pušenje jedan od faktora rizika koji pogoršava već narušeno zdravstveno stanje, a može dovesti i do smrti. Najnovija istraživanja pokazuju opasnost upotrebe duhana tokom COVID-19 pandemije, a rizik od napredovanja bolesti kod pušača i bivših pušača je gotovo udvostručen u usporedbi s nepušačima. Istraživanja pokazuju da je smrtnost od COVID-19 veća kod ljudi s već postojećim bolestima, uključujući nezarazne bolesti, kao što su kardiovaskularna i kronična respiratorna stanja, rak i dijabetes. A znamo da je upotreba duhana glavni zajednički faktor rizika povezan sa svim tim bolestima.

Živimo u vremenu kada najveća briga za institucije sustava treba biti zdravlje ljudi. Nevladin sektor poziva nadležne institucije da se:

1. Hitno zabrani pušenje na svim otvorenim i zatvorenim javnim mjestima, radnim mjestima, uključujući i elektronske duhanske proizvode i nargile, radi zaštite javnog zdravstva tokom pandemije COVID-19. Provedba ove mjere mora se posebno nadzirati u zdravstvenim ustanovama, javnim ustanovama, ugostiteljskim objektima, tržnim centima, sportskim objektima, te javnom prijevozu.

2. Potpuno ograniči upotrebu nargila koja bi uticala i na smanjenje društvenih okupljanja posebno kod mladih što bi dalje dovelo do manjeg širenja virusa.

3. Zabrani reklamiranje duhanskih proizvoda, uključujući elektronske duhanske proizvode i duhanske proizvodi na zagrijavanje, na svim medijima, uključujući i internet kako bi se zaštitila djeca i omladina.

4. Zabraniti duhanskoj duhanskoj industriji donacije i partnerstva sa institucijama.

5. Pri ministarstvu zdravstva hitno uspostaviti besplatnu telefonsku liniju za prestanak pušenja koja je u ovom trenutku zaista neophodna, da bi se pušačima omogućio što lakši proces prestanka pušenja.

6. Uključiti nevladin sektor u poduzimanje mjera za sprječavanje COVID-19, stoji u saopštenju koje je došlo iz Udruženja PROI.

Fokus.ba