TRAVNIK // Sastanak predstavnika JP Elektroprivreda i Udruženja poslodavaca Federacije

0
47
elektronaslovv

 

Udruženje poslodavaca FBiH u saradnji sa JP Elektroprivredom BiH 28. marta 2019. Godine u JP Elektroprivreda BiH – Podružnici Travnik, organizuje edukacijsko – konsultativne sastanke sa poslodavcima. Cilj pomentog sastanka je plasiranje informacije o tržišnom snadbjevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu.

Također, na ovaj način trebali bi se unaprijediti poslovno- partnerski odosi između članica UPFBiH i elektroprivrede BiH.

Sastank će se održati danas sa početkom od 10,30.