TI BiH: Borba protiv korupcije neefikasna

0
68

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra, još od 2003. kada je usvojena Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) svake godine koristi ovu priliku da analizira stepen efikasnosti borbe protiv korupcije u BiH, te kroz organizaciju različitih događaja ukaže na ključne probleme i korake koje je neophodno učiniti kako bi se nivo korupcije u BiH smanjio.

Nažalost, i ove godine analize TI BiH pokazuju da BiH još uvijek nije napravila značajan napredak u provođenju zakonskih i institucionalnih reformi, te da je borba protiv korupcije u BiH neefikasna.

Iako je borba protiv korupcije postavljena kao prioritet u svim strateškim dokumentima, kao što je, između ostalog, i Reformska agenda, koju su deklarativno podržali svi akteri u BiH, izostali su konkretni koraci na unapređenju antikorupcionih zakona i jačanju nezavisnosti i efikasnosti institucija koje ih primjenjuju.

Vlasti u BiH nisu ništa učinile na unapređenju zakona u ključnim oblastima, kao što su javne nabavke, reforma pravosuđa, finansiranje političkih partija, sukob interesa, gdje je hitno potrebno unaprijediti mehanizme transparentnosti, odgovornosti i integriteta, jačajući nadzor nad utroškom javnih sredstava, ali i nezavisnost institucija čija je uloga procesuiranje korupcije i primjena antikorupcionih zakona. Ipak, ključni preduslov za efikasniju borbu protiv korupcije, je otklanjanje svih oblika neprimjerenih uticaja i pritisaka na institucije od kojih se očekuje objektivna i nepristrasna primjena zakona, a umjesto njihovog otklanjanja, ovakvi pritisci postaju sve vidljiviji i izraženiji.

Transparency International u BiH će i ove godine obilježiti Međunarodni dan borbe protiv korupcije, kroz aktivnosti koje uključuju:

– Prezentaciju nalaza Monitoringa provođenja Strategije za borbu protiv korupcije 2015.-2019. – 11.12.2017. u Hotelu Europe (Sarajevo) u 11:00 časova.

– Regionalnu konferenciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, koju organizuju TI BiH, ACCOUNT i Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije – 12.12.2017. u Hotelu Holiday (Sarajevo), u 9:30 časova.

– Šta smo trazili, a šta dobili: Prezentacija rezultata monitoringa javnih nabavki u BiH 2017, u organizaciji TI BiH, FOD BiH, CIN, EDA i U.G. Tender – 13.12.2017. u Hotelu Europe (Sarajevo) u 11:00 časova

– Konferenciju Transparentnost i odgovornost finansiranja političkih partija – 14.12.2017. u Hotelu Europe (Sarajevo) u 10:30 časova.

(NAP)