Svjetski dan šuma 2024. – Šume i inovacije: Nova rješenja za bolji svijet

Svjetski dan šuma obilježava se svake godine 21. marta kako bi se skrenula pažnja na važnost očuvanja šuma i šumskih ekosistema.

Obilježavanje Svjetskog dana šuma započelo je 1971. godine na inicijativu Evropske poljoprivredne konfederacije.

Kasnije je i UN-ova organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) podržala tu ideju vjerujući kako takav događaj može doprinijeti povećanju svijesti o očuvanju šuma i šumskih ekosistema.

Odlukom UN-a od 2012. svake godine 21. marta obilježava se Svjetski dan šuma.

Svake se godine naglasak pri obilježavanju Dana šuma stavi na određenu temu. Ovogodišnja tema obilježavanja Svjetskog dana šuma je “Šume i inovacije: Nova rješenja za bolji svijet”.

Opće je prihvaćena činjenica da su zdrave šume iznimno važne i za zdravlje ljudi, a osobito je to postalo uočljivo za vrijeme pandemije Covid-19 kad su ljudi pohrlili u šume. Šetnja šumom blagotvorno utječe i na fizičko i na psihičko zdravlje ljudi. Ono što je manje poznato je da su šume uslijed klimatskih promjena veoma ugrožene i da i njima treba pomoći da ostanu zdrave i vitalne.

Šume prekrivaju više od trećine kopna na Zemlji. Prema podacima UN-a, godišnje nestaje 13 miliona hektara šuma u svijetu čime se za 12-20 posto povećava emisija stakleničkih plinova zbog čega se ubrzava nastanak klimatskih promjena.

Šume doprinose ravnoteži kisika, ugljen dioksida u zraku, štite riječna područja i izvorišta voda, te su biološki najraznovrsniji ekosistemi na kopnu. Globalno su ugrožene zbog nedovoljno kontroliranog upravljanja, požara, promjene režima voda, kukaca, glodavaca, bakterija, gljivica, onečišćenja zraka, tla i voda, dr.

Šume skladište ugljik i tako doprinose ublažavanju utjecaja klimatskih promjena u i oko urbanih područja. Drveće utječe na poboljšanje lokalne klime, a time i na ekonomičniju potrošnju električne energije.

U zelenim područjima gradova se za zagrijavanje koristi 20-50 posto manje energije, a ljeti za klimatizaciju i do 30 posto manje energije za razliku od urbanih dijelova bez zelenila. Strateškom sadnjom drveća u urbanim područjima zrak se može rashladiti i do 8 stepeni Celzija.

Stabla u gradovima su odlični filteri zraka, uklanjaju štetne zagađujuće materije u zraku i fine čestice. Također utječu na smanjenje buke i predstavljaju štit za kuće od buke sa obližnjih prometnica i iz industrijskih područja.

sume

Šume doprinose filtriranju i regulaciji vode, štite vodozahvatna područja i sprječavaju poplave jer zadržavaju vodu u granama i u tlu.

Svjetski dan šuma se obilježava širom svijeta, pa tako i na području Bosne i Hercegovine akcijama pošumljavanja, edukativnim sadržajima i drugim aktivnostima kojima se želi ukazati i na značaj održivog upravljanja šumama i drvnim resursima. Osnovna poruka je da se šume i drvni resursi koriste u mjeri koja neće ugroziti njihov opstanak, te na taj način kontinuirano održava prirodna ravnoteža.

Povodom ovogodišnjeg obilježavanja Svjetskog dana šuma, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemal Hrnjić prisustvovao je u Bihaću, u srijedu 20. marta aktivnostima u povodu obilježavanja 21. marta – Svjetskog dana šuma.

Programom obilježavanja Svjetskog dana šuma upriličeno je niz aktivnosti koje su ove godine realizirane u organizaciji Šumsko-privrednog društva “Unsko-sanske šume” i “Nacionalnog parka Una”.

U prostorijama ŠPD “Unsko-sanske šume” je održana konferencija i prezentacija o temi “Šume i inovacije – nova rješenja za bolji svijet” te osvrt na predloženi tekst Zakona o šumama u FBiH i Zakona o reprodukcijskom materijalu šumskog i ukrasnog drveća i grmlja u FBiH. Na lokalitetu Lipe upriličena je akcija pošumljavanja, te obilazak Nacionalnog parka “Una”.

Više na : akta.ba

 

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print