SIDA i UNDP potpisali sporazum: 23 miliona KM za jačanje lokalnih uprava u BiH

0
56

Švedska, koju predstavlja Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), potpisala je sporazum sa Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) za realizaciju druge faze MEG projekta.

Ukupno finansijsko učešće Švedske u projektu MEG II,  iznositi će 10 miliona švedskih kruna (1.900.000,00 KM). Ukupna vrijednost projekta MEG II je 23 miliona KM i najvećim dijelom uključuje učešće Vlade Švicarske, uz dodatna planirana sredstva iz Evropske unije kroz IPA II fondove.

UNDP će u naredne četiri godine implementirati projekt u približno 30 jedinica lokalne samouprave, koje će biti izabrane putem Javnog poziva za sve jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini.

Opći cilj Projekta MEG II je da doprinese demokratizaciji lokalne uprave u Bosni i Hercegovini i omogući  pravedniji, efektivniji i efikasniji način pružanja javnih usluga, sa naglaskom na sektor vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama. Izmjene politika, zajedno sa regulatornim poboljšanjima u oblasti vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama, će doprinijeti efikasnijem, poštenijem i održivijem pružanju osnovnih usluga na lokalnom nivou.

Švedska će podržati napore Projekta u radu sa vlastima na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou ka uspostavljanju povoljnijih politika i regulatornog okruženja koje afirmiše lokalnu upravu orijentisanu na rezultate i unaprjeđenje usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama.

U konačnici, građani će, uključujući i najugroženije, imati koristi od poboljšanih usluga vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim vodama,  koje će biti pružene na efikasniji, odgovorniji i održiviji način.

 

izvor: akta.ba