Svaka šesta smrt u BiH povezana s vatrenim oružjem posljedica je nesretnog slučaja; odgovornim vlasništvom nad oružjem sprječavamo tragedije!

Svaka šesta smrt u BiH povezana s vatrenim oružjem posljedica je nesretnog slučaja. Podaci policijskih agencija u BiH govore kako su ovakvi nesretni slučajevi podjednako česti u svim dijelovima BiH – i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj i u Brčko distriktu BiH.

Kampanja “Poštuj život, ne oružje”, pokrenuta kao odgovor na povećani broj incidenata uzrokovanih vatrenim oružjem, između ostalog, upozorava i na značaj odgovornog vlasništva nad legalnim oružjem. Prema podacima Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH za 2022. godinu u posjedu građana BiH je 348.000 komada legalnog oružja.

“Odgovorno vlasništvo nad oružjem važno je prije svega, kako bi se spriječili nesretni slučajevi u kojima često stradaju djeca koja pronađu neadekvatno skladišteno oružje. Takvo oružje na pogrešnom mjestu i u pogrešnim rukama nerijetko se zloupotrijebi za ubistva, femicid, nasilje u porodici, iznude i provale. Vatreno oružje nije uvijek vezano za smrtne ishode – koristi se i kao sredstvo za nanošenje psihološkog nasilja nad slabijim, emocionalne povrede, zastrašivanje,  prisile i druge oblike nasilja. Stoga je kontrola malog i lakog oružja i sprečavanje zloupotrebe vatrenog oružja visoko rangirana na sigurnosnoj ljestvici u BiH”, neke su od činjenica na koje se upozorava kroz sveobuhvatnu kampanju “Poštuj život, ne oružje”.

image

Nesretni slučajevi mogu se spriječiti odgovornim vlasništvom oružja u legalnom posjedu. Oružje uvijek mora biti čuvano u skladu sa zakonskim propisima, pod nadzorom i van dohvata djece. Odgovorno vlasništvo nad oružjem podrazumijeva skladištenje legalnog vatrenog oružja na način propisan zakonom – odvojeni ormarić sa bravom i oružje odvojeno od municije, van dosega neovlaštenim licima, a posebno djeci i maloljetnicima. Kontrolu načina držanja legalnog oružja kroz periodične provjere obavezan je vršiti policijski organ koji je izdao odobrenje za držanje oružja.

Odgovorno korištenje oružja u legalnom posjedu podrazumijeva da se takvo oružje koristi isključivo u okvirima namjene za koju je nabavljeno, kao što su streljaštvo ili lov. Odgovoran odnos predstavlja i dobrovoljna predaja oružja u nelegalnom posjedu nadležnoj policijskoj agenciji, te prijava odbačenih/pronađenih komada oružja i municije u vanjskom okruženju nadležnoj policijskoj agenciji.

Zakon dozvoljava predaju oružja u nelegalnom posjedu uz određene zakonske uslove i u zavisnosti od mjesta prebivališta. Anonimno kontaktirajte nadležnu policijsku agenciju pozivom na 122 u vašem mjestu prebivališta kako biste dobili više informacija o dobrovoljnoj predaji.

“Nesreća ne bira ni vrijeme ni mjesto – Odgovornim vlasništvom nad oružjem sprječavamo tragične slučajeve, dok neodgovornim vlasništvom nad oružjem dovodimo u opasnost sve u njegovoj blizini, a najčešće stradaju najranjiviji!” poručuje se, između ostalog, kampanjom “Poštuj život, ne oružje”.

Kampanju provode MUP Republike Srpske, svih 10 kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u FBiH, te Policija Brčko distrikta BiH, uz kontinuiranu informisanost Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u BiH te uz tehničku podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

Kampanja je podržana kroz projekat „Prevencija i smanjenja posjeda ilegalnog oružja u BiH“, kojeg finansiraju Njemačka, Nizozemska, Švedska, Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo i Norveška, kao i EU, kroz Multilateralni povjerilački fond Ujedinjenih nacija (MPTF), a provodi ga Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH.

OSOBOĐENJE

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print