Sutra zasjeda Općinsko vijeće Donji Vakuf

0
63

Za utorak, 2. aprila 2024. godine od 16.00 sati, predsjedavajući Općinskog vijeća Donji Vakuf, Muhamed Hodžić, sazvao je 31. redovnu sjednicu Općinskog vijeća, Općine Donji Vakuf.

Na sjednici će se razmatrati ukupno 8. tačaka Dnevnog reda, i to: Program obilježavanja praznika i značajnih datuma Općine Donji Vakuf; Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva Donji Vakuf za period 1.01.2023. do 31.12.2023. godine; Izvještaji o radu i poslovanju JU Centar za socijalni rad; Vatrogasnog društva; Općinske izborne komisje; te Informacija o radu Biroa za zapošljavanje Donji Vakuf. Ostale Informacije koje su planirane da se nađu na dnevnom redu sjednice vijeća su Informacija o stanju zaštite od požara i vatrogastva ; o stanju korištenja javnih površina i poslovnih prostora u vlasništvu Općine Donji Vakuf.