Sutra tematska sjednica Općinskog vijeća Donji Vakuf

0
64
za i protiv

za i protiv

Na osnovu člana 51. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Donji Vakuf, a na zahtjev grupe vijećnika, predsjedavajući Naser Rujanac sazvao je tematsku sjednicu Općinskog vijeća Donji Vakuf.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

1.Razmatranje situacije u JU Dom zdravlja Donji Vakuf, nastale nakon donošenja Odluke o razrješenju Upravnog odbora JU Dom zdravlja Donji Vakuf, a sa ciljem vraćanja rada organa upravljanja JU Dom zdravlja Donji Vakuf u okvire zakonitosti i nadležnosti definisanih Statutom JU Dom zdravlja Donji Vakuf.

Sjednica će biti održana u srijedu, 18.oktobra, u velikoj sali zgrade Općine Donji Vakuf s početkom u 16 sati.