Sutra od 9 sati zakazana 55. sjednica Vlade SBK

0
61

D N E V N I   R E D

            1. Zapisnik sa 23. vanredne i 54.  redovne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona    – sekretar Vlade Kantona

            2. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava za poticaje poljoprivredi (primarna poljoprivredna proizvodnja u 2017. godini) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

            3. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za april 2017. godine – Ministarstvo finansija

            4. Prijedlog odluke o određivanju iznosa naknade za topli obrok za II. kvartal 2017. godine – Ministarstvo finansija

            5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu idejnih projekata za zgrade policijskih stanica – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavu perača motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            8. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Tima za sprječavanje korupcije – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Općini Novi Travnik za sanaciju štete na objektu u vlasništvu Smajić Rešada – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu

            10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava u svrhu liječenja Franji Vukoviću – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za Hrvatsku bolnicu ”Dr. Fra Mato Nikolić”, Nova Bila, za popravku CT aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik (za nabavu CR-a) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik (za nabavu CT aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za potrebe Bolnice Travnik, za adaptaciju prostora za korištenje CT aparata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

15. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola za V. i VI. mjesec 2017. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            16. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola koji nemaju organizirani prijevoz, za II. polugodište nastavne 2016./2017. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            17. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinansiranje prijevoza učenika osnovnih škola u proračunskoj 2017. godini, za III. mjesec 2016./2017. godine – Ministarstvo obrazovanja,  nauke, kulture i sporta

            18. Prijedlog odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za opremanje školske radionice u S. M. Š. ”Zijah Dizdarević”, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            19. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ”Mehmedalija Mak Dizdar”, Vodovod – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            20. Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ”Dr. Boris Čorić”, Kreševo – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            21.  Prijedlog odluke o utrošku sredstava za Osnovnu školi ”Kiseljak 2”, Zabrđe, Kiseljak – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            22. Prijedlog odluke o dodjeli ugovora za izbor najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju krova u sali za fizičko vaspitanje  Osnovne škole ”Kaonik”, Busovača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stipendiranje i školovanje djece boraca i članova njihovih obitelji – Uprava za borce

            24. Saglasnost za produženje ugovora za ortopedska pomagala do okončanja žalbenog roka – Uprava za borce

            25. Prijedlog odluke o izboru drugorangiranog ponuđača za održavanje računarske opreme, printera i kopir aparata – Služba za zajedničke poslove

            26. Prijedlog odluka o izboru najpovoljnjih ponuđača za nabavku roba i usluga za potrebe Vlade Kantona – Služba za zajedničke poslove

            a) za nabavku i ugradnju rezervnih dijelova za vozila i motocikle

            b) za vulkanizerske usluge i usluge pranja vozila

            c) za autolimarske i lakirerske usluge

            d) za nabavku auto guma

            e) za nabavku kancelarijskog materijala

            f) za nabavku materijala i tehničko održavanje zgrada

            27. Prijedlog zaključka o sufinansiranju Projekta (IV. faza), energetske efikasnosti u Hrvatskoj bolnici ”Dr. Fra Mato Nikolić”, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

            28. Saglasnost za nabavu kancelarijskog namještaja i računarske opreme-   Ured za javne nabavke

            29. Saglasnost za nabavu kancelarijskog namještaja i računarske opreme-   Ured za Evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu 

            30.   Saglasnost za pokretanje postupka za izradu glavnih projekata za zgrade policijskih stanica – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            31. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za obavljanje poslova višeg stručnog saradnika za provođenje propisa iz oblasti sigurnosti prometa – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            32. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Kantonalnog arhiva – Arhiv

            33. Saglasnost za produženje Ugovora o djelu za obavljanje poslova spremačice u Kantonalnom arhivu – Arhiv

            34. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za I. tromjesečje 2017. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

            35. Izvještaji o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u maju 2017. godine

            a) Ministarstvo privrede

            b) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

            36. Razrješenja i imenovanja

            a) Prijedlog odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje članova Nadzornog odbora ŠGD ”Srednjobosanske šume / Šume Središnje Bosne”, Donji Vakuf

 

 

          PREMIJER  KANTONA

Tahir Lendo,dipl.ing.