Sutra drugi upisni rok u MSŠ Donji Vakuf

0
72
DRUGI UPISNI ROK
  • Opća gimnazija
  • Elektrotehnička škola
  • Mašinska tehnička škola
  • Šumarska tehnička školaMašinska stručna škola
  • Ugostiteljsko-turistička stručna škola
30.06. i 01.07.2022. (četvrtak i petak) od 08:00 do 14:00h!!