Šumarije Bugojno i Fojnica opremljena novim mašinama

0
19
U krugu Šumarije Bugojno, ŠPD „Srednjobosanske šume“upriličilo je primopredaju dvije nove skip kombinovane zglobne mašine, namijenjene prvenstveno za održavanje šumskih komunikacija.
izvor: fb / RTV Bugojno