Studijsko putovanje prijateljskoj Turskoj

U periodu od 15.01. do 18.01. Institut Yuns Emre u saradnji sa školama Srednjobosanskog kantona je organizovao studijsko putovanje direktora škola. Delegaciju direktora škola činili su i predstavnici donjovakufskih škola koje imaju bratske veze sa školama u Turskoj: Selvedina Fazlagić, direktorica Prve OŠ Donji Vakuf, Ajsela Sultanović, pedagogica MSŠ Donji Vakuf i Nedžad Ždralović, dikrektor OŠ “Hasan Kjafija Pruščak”.
Dogovoren je nastavak saradnje na polju organizovanja međusobnih posjeta , razmjene učenika i nastavnika, unapređenja nastavnog procesa kao i na drugim projektima.
Cilj posjete ,organizovane u saradnji sa Institutom Yunus Emre , u sklopu projekta „Moj izbor je Turski“ , je nastavak saradnje na polju organizovanja međusobnih posjeta , uspostavljanje  jače saradnja između institucija, te dogovaranje projekata na zadovoljstvo obje strane.

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print