Studenti u Sarajevu sve češće biraju smještaj u domovima: Ove godine blagi porast cijene usluga

Nova akademska godina već je počela, njoj su prethodile raznorazne pripreme studenata koje podrazumijevaju upis u predstojeći semestar i naravno osiguravanje smještaja. Upravo iz tog razloga, provjerili smo kakva je zainteresovanost studenata za boravak u studentskim domovima u Sarajevu.

Godina 2022. godina obilježila je skok cijena koji se odrazio i na cijene nekretnina, ne samo i isključivo prodajnih cijena, već i cijene zakupnine/kirije. To je, naravno, ostavilo traga i na džepove studenata koji na studije dolaze iz drugih gradova i moraju osigurati smještaj.

No, čini se da je ovakva situacija i drastičan porast cijena kirije privatnog smještaja utjecao i doveo do veće zainteresovanosti studenata za smještaj u studentskim domovima, a studentski centri u Sarajevu ove godine bilježe veću popunjenost kapaciteta.

“U novoj 2023/2024. akademskoj godini imamo značajno povećanje zainteresiranih studenata za smještaj i boravak u studentskim domovima Studentskog centra Sarajevo. U odnosu na prethodnu akademsku godinu to je povećanje od otprilike 250-300 studenata kada smo imali oko 950 studenata, a ove godine, trenutno imamo 1235 prijavljenih korisnika, a što je značajno povećanje u odnosu na 2021. godinu prilikom preuzimanja pozicije direktora kada je bilo 520 studenata”, kaže nam Amar Dovadžija, direktor Studentskog centra KS.

To je, procentualno gledano, blizu 85-90 posto popunjenosti smještajnih kapaciteta u tekućoj akademskoj godini.

Kada je riječ o cijenama smještaja, Dovadžija kaže da je došlo do određenih izmjena cjenovnika, no minimalno.

“Kada su u pitanju cijene smještaja, imajući u vidu da korisnici u sklopu smještaja uplaćuju i uslugu ishrane, 50 obroka na mjesečnom nivou, kao i sve ono što se dešavalo u periodu poslije korone, a prije svega inflaciju i rast cijena, posebno kada je u pitanju ishrana, sasvim opravdano je bilo da cijene usluge porastu još prošle godine, što nije učinjeno, nego smo krenuli u pregovore i dogovore sa vladama kantona iz kojih korisnici dolaze da vlade kroz povećanje subvencioniranja preuzmu taj dio povećanja cijena, što su sve vlade i prihvatile osim Vlade TK-a, a studenti su u prosjeku opterećeni sa dodatnih otprilike 15 KM”, ističe on.

Realizacija infrastrukturnih objekata

U prošloj godini se radilo na utopljavanju tri objekta na Bjelavama, odnosno prvom, petom i sedmom paviljonu, a utopljen je i kompletan objekat studentskog doma u Nedžarićima.

Imajući u vidu stanje u kakvom se ustanova nalazila prilikom preuzimanja moje dužnosti, prvog jula 2021. godine, sa dugom od cca 13.500.000 KM ( dug prema Poreznoj upravi FBIH u iznosu od 4,5 miliona KM glavnica+kamata po sporazumu 7 miliona KM, dug prema dobavljačima u iznosu od cca 2.300.000 KM + kamate, broj zaposlenih 235, a broj studenata 520), sve ovo je uticalo na realizaciju infrastrukturnih projekata”, pojašnjava nam Dovadžija te nastavlja:

Studentski dom Nedžarići

Studentski dom Nedžarići

“Uz pomoć Vlade KS za ove dvije godine smo očistili kompletan porezni dug, kamate oproštene, smanjili obavezu prema dobavljačima na cca 1.700.000, renovirali obije kuhinje, oba bifea, izvršili nabavku namještaja ( kreveti, madraci, radni stolovi, stolice,itd. u V paviljonu na Bjelavama, C krilu studentskog doma u Nedžarićima), smanjen broj zaposlenih sa 235 na trenutnih 193, itd”, ističe on.

Što se tiče realizacije infrastrukturnih projekata u narednom periodu, Dovadžija kaže da je urađen idejni projekat rekonstrukcije Studentskog doma Nedžarići, a planirano je da se do kraja godine završi rekonstrukcija VI paviljona na Bjelavama.

Klix.ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print