Studenti posjetili Zemljoradničku zadrugu “AT” Donji Vakuf

0
131

Tokom jučerašnjeg dana, Zamljoradničku zadrugu ” AT ” Donji Vakuf, posljetili su profesori i studenti Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Sarajevo.

Kako su naveli iz donjovalufske zadruge, cilj ove posjete je bilo na terenu upoznati goste studente sa aktivnostima i radom Zemljoradničke zadruše AT Donji Vakuf.