Stručno usavršavanje nastavnog osoblja na temu : “Socijalne kompetencije učenika”

0
71
Dana, 23. januara 2023. godine, realizovano je stručno usavršavanje nastavnog osoblja na temu „Socijalne kompetencije učenika“. Stručno usavršavanje je realizovao pedagog škole Ahmed Kapetan, a u okviru iste je prezentirao i rezultate istraživanja na temu „Socijalne kompetencije učenika-stavovi nastavnika“.
Učešćem prisutnih nastavnika u aktivnostima, korištenjem mobilnih uređaja, osiguran je proaktivan pristup i aktivnost istih.
Socijalna kompetencija, se tumači kao sposobnost empatije, razumijevanje misli i reagiranja u međuljudskim odnosima te ponašanje prikladno u adekvatnim situacijama.
Procjena socijalnog funkcionisanja učenika podrazumjeva sagledavanje pozitivnog i negativnog ponašanja učenika.
Cilj je prošiti znanja o ovom važnom segmentu razvoja učenika, te dodatno osvijestiti potrebu daljeg rada na unaprijeđenju socijalnog funkcionisanja učenika.
S tim u vezi, ukazano je na konkretne aktivnosti i mjere koje mogu doprinijeti kvalitetnijem socijalnom funkcionisanju učenika, ali i uspješnijem nošenju sa problemima u svakodnevnom radu.