Šta je sve navedeno u rezoluciji Vijeća sigurnosti UN-a o Gazi: Hoće li se ispoštovati napisano?

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija večeras je nakon brojnih rasprava i usaglašavanja usvojilo rezoluciju o Gazi, a nakon sjednice objavljen je i njen puni tekst.
Rezolucija koju su predložili Ujedinjeni Arapski Emirati usvojena je uz činjenicu da su SAD i Rusija bili suzdržani.U rezoluciji se naglašava kako je Pojas Gaze sastavni dio teritorije koja je okupirana 1967. godine te je istaknuto kako je potrebno raditi na viziji rješenja dvije države sa Gazom kao dijelom palestinske države.

Najvažniji dio rezolucije odnosi se na njenih 16 tačaka u kojima Vijeće sigurnosti navodi sljedeće.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

“Ponavlja svoj zahtjev da sve strane u sukobu poštuju svoje obaveze prema međunarodnom pravu, uključujući međunarodno humanitarno pravo u pogledu vođenja neprijateljstava i zaštite civila i civilnih objekata, humanitarnog pristupa i zaštite humanitarnog osoblja i njihovu slobodu kretanja, i dužnost, prema potrebi, osiguravanja hrane i medicinskih zaliha, između ostalog, stanovništva. Podsjeća da civilni i humanitarni objekti, uključujući bolnice, medicinske ustanove, škole, bogomolje i objekte UN-a, kao i humanitarno i medicinsko osoblje i njihova transportna sredstva, moraju se poštovati i štititi, u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom”, pojašnjava se.

Također, naglašena je obaveza strana u sukobu o pružanju humanitarne pomoći.

“Zahtijeva se da one dozvole, olakšaju i omoguće neposrednu, sigurnu i nesmetanu dostavu humanitarne pomoći u velikim razmjerima direktno palestinskom civilnom stanovništvu u cijelom Pojas Gaze, te u tom smislu poziva na hitne korake kako bi se odmah omogućio siguran, nesmetan i proširen humanitarni pristup i stvorili uslovi za održivi prekid neprijateljstava”, navodi se u rezoluciji.

Dio rezolucije tretira i granične prijelaze u Gazi.

“Zahtijeva se da strane u sukobu dozvole i omoguće korištenje svih raspoloživih ruta do i kroz cijeli pojas Gaze, uključujući granične prijelaze, uključujući punu i brzu provedbu najavljenog otvaranja graničnog prijelaza Karem Abu Salem, za pružanje humanitarne pomoći kako bi se osiguralo da humanitarno osoblje i humanitarna pomoć, uključujući gorivo, hranu, medicinske potrepštine i hitnu pomoć u skloništima, dospiju do civilnog stanovništva”, objašnjavaju.

Vijeće sigurnosti je u rezoluciji od generalnog sekretara zahtijevalo da imenuje više koordinatora za humanitarnu pomoć i obnovu.

“Traži da koordinator ekspeditivno uspostavi mehanizam UN-a za ubrzanje pružanja pošiljki humanitarne pomoći u Gazi preko država koje nisu strane sukobu, konsultujući sve relevantne strane, sa ciljem da se ubrza, pojednostavi i ubrza proces pružanja pomoći, uz nastavak pomaganja da pomoć stigne na svoje civilno odredište, i zahtijeva da strane u sukobu sarađuju s koordinatorom kako bi ispunile njihov mandat bez odlaganja ili opstrukcije”, ističu.

Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

Dio rezolucije navodi kako se očekuje da će se imenovanje koordinatora odvijati ekspeditivno i da će on imati svo potrebno osoblje i opremu u Gazi, a pod nadležnošću UN-a.

Također, osvrnuli su se i na pitanje oslobađanja talaca.

“Vijeće sigurnosti UN-a zahtijeva trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca, kao i osiguranje humanitarnog pristupa za rješavanje medicinskih potreba svih talaca. Zahtijeva opskrbu gorivom Gazi na razinama koje će zadovoljiti potrebne humanitarne potrebe. Vijeće sigurnosti poziva sve strane da se pridržavaju međunarodnog humanitarnog prava i u tom smislu žali sve napade na civile i civilne objekte, kao i svako nasilje i neprijateljstva protiv civila te sve akte terorizma”, stoji u dokumentu.

Pojašnjeno je i kako su napadi na civilne objekte i djecu nedopustivi.

“Ponovo potvrđuje da su civilni objekti, uključujući mjesta utočišta, uključujući unutar objekata Ujedinjenih nacija i njihovu okolinu, zaštićeni međunarodnim humanitarnim pravom, i odbacuje prisilno raseljavanje civilnog stanovništva, uključujući djecu, kršenjem međunarodnog prava, uključujući međunarodno humanitarno pravo i međunarodno pravo o ljudskim pravima. Vijeće sigurnosti ponavlja svoju nepokolebljivu predanost viziji rješenja dvije države u kojem dvije demokratske države, Izrael i Palestina, žive jedna pored druge u miru unutar sigurnih i priznatih granica, u skladu s međunarodnim pravom i relevantnim rezolucijama UN-a, te u tom smislu naglašava važnost ujedinjenja Pojasa Gaze sa Zapadnom obalom pod palestinskim vlastima”, navodi se u dokumentu koji je usvojen.

klix-ba

Facebook
Twitter
X
WhatsApp
Telegram
Email
Print