Sportski savez Općine Donji Vakuf / Preporuke sportskim klubovima

0
136

 

U cilju praćenja i poduzimanja odgovarajućih mjera radi prevencije i spriječavanja širenja bolesti izazvanih korona virusom (COVID-19), a na osnovu Odluke Federalnog štaba CZ od 14.05.2020.godine kojim je dozvoljeno ponovno organiziranje treninfa i sportsko-rekreativnih aktivnosti u FBiH, te mišljenja Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i preporuke Sportskog saveza SBK/KSB broj: 01-126/2020-05-15 od 15.05.2020.godine, dostavljamoPREPORUKE

SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA I KLUBOVIMA – ORGANIZATORIMA TRENINGA I SPORTSKO-REKREATIVNIH AKTIVNOSTI

Organizacija sportsko-rekreativnih aktivnosti i treninga moguća je samo u objektima u kojima su osigurani svi uvjeti propisani važećim propisima, te u skladu s preporukama vezanim za epidemiju COVID -19.

 1. Insistirati na provođenju pojačanih mjera higijene i sanitacije. Redovno čistiti prostorije sa standardnim deterdžentom, a potom dezinficirati, najmanje dva puta dnevno i nakon svakog prljanja. Predmete kao što su šteke, prekidači za svjetlo, rukohvati, ograde i slično, što češće dezinficirati u toku dana. Zajedničke prostorije kao što su svlačionice i toaleti dezinficirati što češće, u zavisnosti od broja korisnika.
 2. Osigurati provjetravanja prostorija vanjskim zrakom tokom radnog vremena, mehaničkom ili prirodnom ventilacijom. Povesti računa o ispravnosti i higijeni pogona za mehaničku ventilaciju/grijanje i klimatizaciju.
 3. Insistirati na čestom pranju i dezinfekciji ruku, kako uposlenika tako i korisnika/sportista. Na ulazima, i na više mjesta u objektu, u zavisnosti od površine prostora, postaviti sredstva za dezinfekciju sa uputstvom za korištenje, tako da bude dostupno uposlenicima i korisnicima.
 4. Na ulazima postaviti dezo-barijere za dezinfekciju obuće i održavati ih redovno.
 5. Preporučuje se organizirati rad u dvije smjene, na način da između dvije smjene bude vremenski period u kome će se izvršiti temeljito čišćenje i dezinfekcija prostora.
 6. Sva individualna oprema za vježbanje se mora dezinficirati na početku radnog vremena i nakon korištenja svakog sportiste/rekreativca. Posebnu pažnju obratiti na rukohvate i druge površine koje se dodiruju prilikom upotrebe.
 7. Osigurati da se ne stvaraju gužve, te da se jasna uputstva o ograničenjima i mjerama postave na sva vidljiva mjesta.
 8. Ne preporučuje se korištenje tuševa u sklopu objekta.
 9. Strogo je zabranjeno pljuvanje prilikom treninga/vježbanja.
 10. Svi korisnici moraju imati vlastite boce za tekućinu koju koriste samo oni, kao i bilo kakve druge lične potrepštine.
 11. Preporučuje se održavanje treninga i rekreativnih aktivnosti na vanjskom prostoru.
 12. U zatvorenim prostorima preporučuje se osigurati što više površine po osobi, a najmanje 10 – 15 m2.
 13. Udaljenost između osoba prilikom izvođenja individualnih vježbi ili vježbanja na spravama mora biti što veća, a najmanje dva metra. Prilikom ostalih aktivnosti, također treba osigurati udaljenost od 2 metra.
 14. Preporučuje se da se treninzi i rekreativne aktivnosti organizuju samo po principu unaprijed zakazanih termina, i da se vodi evidencija o prisustvu osoba.
 15. Zbog kontrole broja korisnika preporučuje se da postoji odvojeni ulaz i izlaz gdje god je to moguće. Prilikom ulaska i izlaska mora se održavati fizička udaljenost od 1 – 2 metra.
 16. Ukoliko u sklopu objekta postoje ugostiteljski objekti, treba se pridržavati preporuka datih za ugostiteljske objekte.
 17. U zajedničkim prostorima onemogućiti nepotrebno zadržavanje.
 18. Preporučuje se da uposlenici/treneri nose rukavice i zaštitne maske preko usta i nosa za vrijeme rada.
 19. Uposlenici koji razviju simptome kao što su kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu, uputiti da ne dolaze na posao, nego da se obrate svom ljekaru.
 20. Prilikom zakazivanja termina korisnika/sportistu pitati da li je u zadnjih par dana imao simptome COVID -19 (kašalj, povišena tjelesna temperatura, bol u grlu). Osobama koje imaju ove simptome ne dopustiti pristup.

– Organizacija takmičenja i organizovanih sportskih aktivnosti na području SBK/KSB bit će usklađena sa krovnim granskim savezima-organizatorima takmičenja.

– Za masovne projekte mora osigurati prethodna saglasnost Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB.

 SVI SPORTSKI KOLEKTIVI NA PODRUČJU SBK/KSB OBAVEZNI SU POŠTOVATI PREPORUKE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE I IZRADITI INSTRUKCIJE KOJIMA ĆE SE DEFINISATI ORGANIZACIJA TRENINGA I ISTE DOSTAVITI ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO SBK/KSB.

SPORTSKI KOLEKTIVI KOJI NE BUDU POŠTOVALI PREPORUKE FEDERALNOG ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE I ODGOVORNA LICA U ISTIM BITI ĆE SANKCIONISANI U SKLADU SA ZAKONSKIM PROPISIMA.

 

S E K R E T A R   Sead Cerić s.r.