Spisak privremeno zatvorenih poštanskih jedinica i izmjena radnog vremena u SBK

0
247

 

“JP BH POŠTA” d.o.o Sarajevo kao društveno-odgovorna kompanija preduzima sve neophodne mjere kako bi se održao proces pružanja univerzalne poštanske usluge građanima sve dok to objektivne okolnosti dozvoljavaju. Stoga, želimo informisati naše korisnike gdje je došlo do privremenog zatvaranja pošta, a gdje je došlo do izmjena radnog vremena poštanskih jedinica sa korisnicima usluga.

Centru pošta Travnik privremeno su zatvorene poštanske jedinice:

70223 Prusac, 70233 Gračanica, 72252 Počulica, 72265 Kaonik, 72274 Travnik 4, 72277 Guča Gora, 72284 Karaula, 72293 Opara, izdvojeni šalter Voljevac i izdvojeni šalter Rudnik.

Dostava pošiljaka za ove poštanske jedinice vršiće se ponedjeljkom, srijedom i petkom od 08-16h. Radno vrijeme skraćeno je u poštama 70230 Bugojno i 72270 Travnik, te korisnici mogu koristiti usluge do 16h na ovim lokacijama.

Napominjemo, da je rad subotom privremeno obustavljen u svim poštanskim jedinicama BH Pošte.

Korisnici će subotom, kao i radnim danima, i dalje moći koristiti usluge brze pošte – BH PostExpress, a kako smo već ranije objavili, zbog vanredne, nepredvidive, situacije može doći do kašnjenja u prijemu i dostavi.

Na osnovu preporuka i mjera koje su usvojene na državnom i entiteskim nivoima u borbi protiv Korona virusa, a koje provodi i nalaže i Krizni štab BH Pošte, napominjemo korisnike da je potrebno držati odstojanje prilikom čekanja u redovima pošta od najmanje metar i po, te voditi računa da što manji broj ljudi bude u prostorijama poštanskih jedinica. Ukoliko je pošta manja, preporuke su da korisnici ulaze jedan po jedan, tj. da u prostoriji sa radnikom pošte bude samo jedan korisnik. Ukoliko se radi o većim poštama, poželjno je da na svakom otvorenom šalteru bude samo po jedan korisnik.

Molimo korisnike za razumijevanje, ali i za odgovornost u ponašanju kako bi jedni druge zaštitili od virusa koji nam svima podjednako prijeti.

BH Pošta će i dalje obavještavati korisnike o privremenim obustavama u poštanskom prometu u zemlji i svijetu, te o radu poštanskih jedinica sa područja kojeg opskrbljuje.

Novum.ba