Snimanje emisije „Roditeljski sastanak“ u Mješovitoj srednjoj školi i Prvoj osnovnoj školi

0
220
roditeljski

roditeljski

Jučer je u Mješovitoj srednjoj školi i Prvoj osnovnoj školi u Donjem Vakufu upriličeno snimanje emisije „Roditeljski sastanak“ koja se svake nedjelje emituje na BHT. Prema riječima urednika  Bojana Tomića, emisija se emituje već tri godine,  sam koncept je prilično jednostavan, a obraća se cijeloj porodici. Saradnja donjovakufskih školskih ustanova sa urednikom je inicirana u Bugojnu kada su učenici Prve osnovne škole Donji Vakuf u okviru Teatra Fedra izvodili predstavu „Sapunica peče oči“.  

Jučer je ta saradnja nastavljena u vidu snimanja nove emisije u kojoj su svoj prostor dobili talentovani i nadareni  učenici, članovi dekupaž sekcije MSŠ koju vodi profesorica Vildana Kaniža, a radom sekcije koordiniraju i profesorice Nedžla Idrizbegović, Zijada Hadžiselimović i Ajla Sušić.

asimorahov

Direktor MSŠ Asim Orahovčić, istakao je kako je njegova obaveza da učenicima i profesorima obezbijedi što kvalitetnije uslove za rad u nastavnim, kao i vannastavnim aktivnostima. Pozvao je i sve građane da podrže rad brojnih sekcija, a najavio je prodajnu izložbu koja će se održati krajem novembra u Centru za kulturu informisanje i sport povodom Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Također je iskoristio priliku da se zahvali nastavnom kadru i voditeljima sekcija koji ulažu veliki napor kako bi ove sekcije što bolje funkcionisale.

roditeljskinaknadno

Učenici su predstavili svoje likovne radove, govorili o inspiraciji i tehnikama koje koriste prilikom izrade umjetničkih djela.

roditeljski4

Profesorica bosanskog jezika i književnosti Ajla Sušić, naglasila je da djeca u Donjem Vakufu imaju veoma malo prilike da se kreativno izraze. Mješovita srednja škola nema stalno angažirane profesore likovne i muzičke kulture, a kod djece postoji potreba da se kreativno izražavaju. Uloga prosvjetnog radnika je da pomogne i usmjeri djecu koja otvaraju vrata nekom novom svijetu i novim iskustvima.

Djelatnici škole su otkrili nove talente, te im je cilj da taj talenat oblikuju i promovišu, kako bi stekli samopouzdanje i bili sigurniji u ono što rade.  Prosvjetni radnici trebaju potencirati umjetnost kroz školske predmete, te na taj način otvoriti djeci jedan novi svijet. To je razlog zbog kojeg se pokreću ove radionice i motivišu djecu da budu dio tih radionica.

Profesorica hemije Zijada Hadžiselimović, je istakla kako se rado druži sa umjetnicima iako predmet koji predaje nema dodirnih tačaka sa umjetnošću. Naša škola je u zaostatku za nekim većim sredinama,  ali profesori nastoje da djeci pruže nešto novo, da otvore svoju dušu i da je iskažu slikom ili riječima. Još uvijek se sarađuje sa bivšim učenicima škole i vrata su im uvijek otvorena.

Odlično sarađuju i sa profesoricama koje nemaju stalni radni odnos u MSŠ, a to su Vildana Kaniža, Aida Mlinarević i Aida Rahmanović koje su zbog ljubavi prema umjetnosti uvijek na raspolaganju. Ovih dana je u pripremi prodajna izložba likovnih, kaligrafskih i dekupaž radova povodom dana državnosti. Novac koji se zaradi od pomenute izložbe bit će utrošen u organizaciju maturalnih ekskurzija i maturske večeri. Također je u pripremi  i književno veče gdje će se predstaviti prozni i literarni radovi učenika.

Profesorica engleskog jezika Nedžla Idrizbegović  također vodi i dramsku sekciju, ali je najviše motiviše potencijal i talenat koji vidi u svojim učenicima. Vannastavne aktivnosti zahtijevaju i određena materijalna sredstva, profesori su zahvaljući saradnji sa nevladinim i omladinskim organizacijama kroz pisanje brojnih  projekata dođu do tih sredstava. Zahvaljujući jednom takvom projektu, učenici su obezbijedili sredstva u iznosu od 5.000 KM kojima su opremili multimedijalnu salu.  Iako ne treba potencirati materijalnu stranu umjetnosti, to im može pomoći da im školski dani budu ljepši i ugodniji.  I profesorica Idrizbegović je ukazala na odličnu saradnju sa bivšim učenicima. I dramska sekcija je dala svoj doprinos, obrađujući i neke ozbiljnije teme kao što je vršnjačko nasilje.

roditeljski5

Nakon  Mješovite srednje škole, dio emisije je sniman i u Prvoj osnovnoj školi. Direktorica Selvedina Fazlagić je istakla kako je priroda bosanskog jezika i književnosti takva da pruža niz mogućnosti organizacije različitih fakultativnih oblika rada, kao što su literarne, dramske ili recitatorske, novinarske i druge sekcije. Pomenute aktivnosti se nadovezuju na redovne i podstiču stvaralački razvoj ličnosti.

roditeljski6

Nastavnica Vernesa Manov smatra da je kreativni razvoj učenika  u školi važan za cijeli život. Literarno, muzičko i likovno stvaralaštvo stvara predispozicije za kompletan razvoj djeteta. Dijete se od radih dana susreće sa raličitim formama kreativnog izražavanja, a zadatak nastavnika je da granice dječije svijesti pomjeraju prema granicama njegovog jezika. Dakle, koliko dijete zna iskazati, toliko i znanja postoji u njemu.

I članovi recitatorske sekcije su predstavili svoje radove.

roditeljski8

Dio kadrova je sniman i u  zgradi Aneks Prve osnovne škole, u razredu učiteljice Maje Plačo gdje su prvačići imali svoj muzički performans.

O terminu emitovanja emisije „Roditeljski sastanak“ na BHT, bit ćete obaviješteni putem programa Radija Donji Vakuf, kao i web stranice.