Služba za zapošljavanje SBK organizuje 9.Sajam zapošljavanja

0
98

Služba za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna obavještava javnost da će uz podršku Federalnog zavoda za zapošljavanje i Vlade Srednjobosanskog kantona, organizovati 9. Sajam zapošljavanja. Sajamske aktivnosti će se održavati dva dana i to kako slijedi:

-18.06.2019. godine u Franšiznom centru u Vitezu, u periodu od 10:00 do 14:00 sati bit će održan Okrugli sto na temu ” Stanje na tržištu rada – odlazak kvalifikovane radne snage u inostranstvo”. U radu Okruglog stola osim Službe za zapošljavanje SBK/KSB, će učestvovati i predstavnici Skupštine i Vlade SBK, predstavnici Ministarstva privrede i Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK, predstavnici Internacionalnog Univerziteta u Travniku, Sveučilišta Vitez, te predstavnici općina sa područja našeg Kantona, poslodavaca i drugi.

– 19.06.2019. godine u Franšiznom centru u Vitezu, u period od 10:00 do 14:00 sati bit će održan Sajam zapošljavanja, na kome će uzeti učešće oko šezdeset poslodavaca i oko hiljadu nezaposlenih osoba.

Ovo je izuzetna prilika za nezaposlene i poslodavce da se direktno upoznaju sa ponudom i  potražnjom na tržištu        rada, te da se predstave i promovišu na najbolji način i iskoriste poslovne prilike koje im se ukažu.