SLOuSBK: Sastanak Upravnog odbora , lova još nema

0
199

U Travniku je održana sjednica Upravnog odbora Saveza lovačkih organizacija u SBK. Sastanak je održan u prostorijama LD „Vlašić“ koji su se i ovaj put pokazali kao izvrsni domaćini. Predstavnici lovačkih društava sa prostora SBK, a koji su članice SLOuBiH-a, iznijeli su probleme sa kojima se susreću u radu.

U izlaganjima predstavnika vidljivo je nezadovoljstvo činjenicom da se preko deset godina ništa nije uradilo u vezi sa ustanovljenjem granica lovišta. Ovaj problem dovodi do smanjenja divljači, a lovcima i rukovodstvima lovačkih društava svezane su ruke kada je u pitanju reagovanje u vezi sa potencijalnim krivolovom za kojeg se opravdano sumnja da je u ekspanziji.

SLOuSBK odlučio je da će ponovo pokušati da apelira na predstavnike izvršne i zakonodavne vlasti kako bi se riješio problem ustanovljavanja granica lovišta u ovom kantonu, posebno jer su dobili obećanja da će u slučaju registracije zajedničkih društava, na područjima općina gdje egzistiraju dva društva,  biti pripremljen teren da se lovišta ograniče po principu jedna opština jedno lovište.

Prisutni delegati su podsjetili i napomenuli da bilo koji drugi princip ustanovljavanja granica lovišta zakonski nije moguć, jer je Ustavni sud takve odluke pobijao i ocijenjivao kao neustavne.

Druga tačka dnevnog reda bila je aktuelna problematika u vezi sa kinologijom. Naim Pičar Pilot pozvao je i kinološke sudije na ovaj sastanak kako bi čuo njihovo mišljenje, a kako je i sam rekao raduje ga da se nakon sastanka izašlo sa jedinstvenim stavom lovaca i struke.

Naime, podržana je inicijativa da se Lovni kinološki savez tretira kao jedini savez sa kojim će sarađivati društva, te da se u dogledno vrijeme isti pokuša direktno povezati sa krovnim  Kinološkim  savezom u BiH, odnosno kako ne bi postojao medijator za usluge između LKS-a i krovnog Kinološkog saveza u BIH što je ranije bio BKS.

Također je objašnjeno da je BKS, preko kojeg je ranije LKS ostvarivao saradnju sa krovnim Kinološkim savezom u BIH otkazao usluge, te da će, privremeno, u narednom periodu kao tehnička ispomoć do prevazilaženja ove situacije, na raspolaganju biti Kinološki savez RS-a.

Više o cijelom sastanku pogledajte u našem videoprilogu.

izvor:slobih.ba