Skupština SBK usvojila Nacrt Zakona o podsticanju razvoja male privrede

0
84

Skupština Srednjobosanskog kantona usvojila Zakon o izmjenama Zakona o koncesijama i Nacrt Zakona o podsticanju razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona

Skupština Srednjobosanskog kanrona je na današnjoj 21. sjednici usvojila Zakon o izmjenama Zakona o koncesijama. Do sada je Zakonom o koncesijama uređena oblast postupka dodjele koncesije za izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane, dok se iskorištavanje energije sunca – solarne fotonaponske elektrane obrađivalo u okviru tačke „ostali energetski objekti snage od 150 kW do 5MW“.

Obzirom da ni Zakon o koncesijama Federacije BIH nije regulisao oblast postupka dodjele koncesije za iskorištavanje energije sunca – solarne fotonaponske elektrane instalisane snage izna 5MW, isto je prepušteno kantonima da, svojim propisima, urede ovu oblast.

Iz razloga neophodnosti da se na području Srednjobosanskog kantona sveobuhvatno reguliše oblast koncesija za iskorištavanje energije sunca – solarne fotonaponske elektrane, instalisane snage iznad 5 MW, Ministarstvo privrede je pristupilo izradi Zakona o dopuni Zakona o koncesijama.

Usvajanjem ove male, ali značajne, izmjene Zakona o koncesijama, kojom se ukida gornja granica instalisane snage solarnih fotonaponskih elektrana za koje Vlada Srednjobosanskog kantona dodjeljuje koncesiju, stvoreni su uslovi za realizaciju projekata izgradnje fotonaponskih solarnih elektrana tj. povećanje udjela energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj proizvodnji električne energije na području Srednjobosanskog kantona.

Nacrt Zakona o podsticanju razvoja male privrede Srednjobosanskog kantona reguliše i utvrđuje kriterije za mikro, mala i srednja preduzeća, sistemski definiše ciljeve razvoja male privrede i poticajne mjere za njihovo ostvarivanje, kao i nadzor nad korištenjem poticajnih sredstava i praćenje učinaka datih poticaja.

Ovim Zakonom uređuju se osnovne planiranja, osiguranje sredstava i provođenje mjera razvoja male privrede u Srednjobosanskom kantonu, aktivnosti i mjere Vlade Srednjobosanskog kantona u podsticanju razvoja male privrede, strategija razvoja male privrede, akcioni plan, program podsticaja i njegovo provođenje, Vijeće za planiranje razvoja male privrede, nadzor nad provođenjem Zakona, kaznena i druga pitanja u vezi sa podsticanjem razvoja male privrede u kantonu.