Skupština SBK: Usvojena Odluka o preuzimanju osnivačkih prava nad bolnicama

0
125

Zastupnici Skupštine Srednjobosanskog kantona danas su, na 29.sjednici, jednoglasno usvojili Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama- bolnicama u Srednjobosanskom kantonu.

Osim toga usvojena je i Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Srednjobosanskog kantona u iznosu od 12 miliona KM kao i Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju Kantonalne direkcije za puteve u 2018.godini kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvještaj o radu Vlade Srednjobosanskog kantona za 2017.godinu je usvojen sa 17 glasova ZA dok je jednoglasno usvojen Izvještaj o radu Kantonalnog suda Novi Travnik za 2017.godinu.

Članovi Skupštine su primili k znanju i Informaciju o ostvarivanju Programa rada Skupštine Srednjobosanskog kantona za period 1.7. do 31.12.2017.godine.